Moet de CFO meer betrokken worden bij HR? Britse werkgevers vinden van wel

Moet de CFO meer betrokken worden bij HR? Britse werkgevers vinden van wel
Uit een Brits peiling blijkt dat steeds meer bedrijven willen dat de CFO een actieve rol krijgt in het HR-beleid.

BIE Executive, een adviesbureau voor professionele dienstverlening, heeft 225 chief financial officers (CFO’s) in verschillende fasen van hun carrière ondervraagd, evenals managing directors, chief executives en andere senior leiders, om een beeld te krijgen van wat bedrijven van een CFO verlangen. Personnel Today bespreekt de resultaten.

Uit het rapport van het bureau blijkt dat alle ondervraagde CFO’s en raden van bestuur het belang van initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusiviteit en van verantwoord ondernemen (ESG) onderkennen. De meesten geven echter aan dat deze belangrijke onderwerpen tijdens de coronapandemie op een laag pitje stonden. Nu verwachten ze echter dat de CFO een actieve rol speelt bij het stimuleren van verbeteringen op beide gebieden, in plaats van alleen over de voortgang te rapporteren.

Leiderschap vereist van de top én investeringen voor HR

Amy Luke, directeur Finance Search bij BIE Executive, voegt toe dat HR sowieso een groeiend aandachtsgebied is voor CFO’s: “In de afgelopen tien jaar hebben we een toenemende trend gezien waarbij CFO’s een actievere betrokkenheid bij de people-agenda aan de dag leggen. De pandemie heeft dit in een stroomversnelling gebracht, waarbij CFO’s snel het voortouw hebben genomen bij praktische zaken als verlofregelingen en het overhevelen van collega’s naar thuis- of hybride werken. Hierdoor hebben de CHRO en de CFO vaak een hechte werkrelatie kunnen vormen.

“Maar het gaat verder dan dit, want mensen zijn tegenwoordig een belangrijk strategisch onderwerp voor bedrijven – hoe trekken ze talent aan en houden ze dat vast, hoe verbeteren ze de mogelijkheden tot diversiteit en inclusiviteit en hoe zorgen ze voor het welzijn van hun personeel? Dit alles vereist leiderschap van de top en investeringen. En de CFO is perfect gepositioneerd om maatregelen voor een beter HR-beleid te stimuleren.”

Bron: Personnel Today

Gerelateerde artikelen