CHRO kruipt steeds dichter naar CEO

Decennialang werden HR-afdelingen beschouwd als onderdeel van de backoffice. Een kostenpost die niet meer doet dan het regelen van salarissen, bonussen en andere administratieve medewerkerszaken. Ellie Filler, senior client partner van het Zwitserse recruiteringsbedrijf Korn Ferry, zag deze houding in de afgelopen vijftien jaar sterk veranderen. Zij stelt tegenover Harvard Business Review dat CHROs voorheen weinig zeggingskracht hadden in de bestuurskamer. CHROs rapporteerden aan de COO of de CFO.

Heden ten dage is dit beeld gekeerd. CHROs rapporteren vaak direct aan de CEO. Zij houden regelmatig presentaties in de bestuurskamer en treden op als de belangrijkste adviseur van de CEO. Wanneer bedrijven zoeken naar een nieuwe CHRO richten zij zich op leiderschapskwaliteiten die van pas komen op een hoog niveau. Ook wordt gezocht naar professionals die sterk zijn in het implementeren van een nieuwe strategie. “De functie wordt niet langer gezien als ondersteunend of administratief, maar de CHRO wordt beschouwd als een game changer die de business-strategie mogelijk maakt”, zo vat Filler de nieuwe marktvisie op de CHRO samen. 
In samenwerking met professor en managementgoeroe Dave Ulrich deed Filler onderzoek naar de rol van de CHRO in de bestuurskamer. Door verschillende datasets te analyseren vonden zij bewijs voor de toegenomen verantwoordelijkheden en het toegenomen carrièrepotentieel van (Amerikaanse) CHROs. 
Filler en Ulrich keken onder meer naar de salarissen van CHROs. Hierbij keken zij binnen elke beroepsgroep (CEO, CFO, COO, CMO en CIO) naar de 10 procent die het meest verdient. Van deze 10 procent namen zij het gemiddelde basissalaris. Weinig verrassend bleek dat CEOs en COOs het meest verdienen. Daarna volgen de CHROs met een gemiddeld basissalaris van 574.000 dollar. Ruim een derde meer dan de CMOs die gemiddeld genomen het minst verdienen. “Goede CHROs worden dik betaald, omdat zij moeilijk te vinden zijn”, stelt Ulrich. 
Overlappende leiderschapskenmerken met CEO
Daarnaast keken de onderzoekers naar assessments die in een periode van tien jaar werden afgenomen door Korn Ferry. In deze assessments werd gekeken naar veertien aspecten van leiderschap die onderverdeeld werden in drie categorieën: leiderschapsstijl, denkstijlen en emotionele competenties. Vervolgens keken de onderzoekers in hoeverre deze aspecten van leiderschap verdeeld waren onder de verschillende bestuursfuncties. Zij concludeerden dat COOs en CEOs de grootste overlap vertoonden. Zij hebben dan ook een stevige overlap in het takenpakket. Na de COOs hebben CHROs de sterkste overeenkomsten met CEO als het aankomt op leiderschapsprofiel. 
De onderzoekers stellen op basis van deze conclusies dat bedrijven vaker een CHRO moeten overwegen wanneer zij op zoek zijn naar een nieuwe CEO. In de moderne economie, zo stellen de onderzoekers, is het aantrekken van het juiste talent, het scheppen van de juiste organisatiestructuur en het bouwen van de juiste bedrijfscultuur essentieel voor het uitvoeren van de strategie. Ervaring als CHRO zou een nuttige achtergrond zijn bij het uitvoeren van zulke taken. 
Kritiekpunt op onderzoek
Volgens Harvard Business Review valt er wel wat aan te merken op het onderzoek dat is gedaan door Filler en Ulrich. Het blad wijst erop dat het onderzoek alleen is uitgevoerd onder de toplaag van de CHROs. De onderzoekers zien geen weg naar de hoogste posities in het bedrijf voor professionals die hun gehele leven in de HR hebben gewerkt. Filler en Ullrich zien deze kansen meer weggelegd voor professionals met een brede managementervaring en een verantwoordelijkheid voor P&L. Zij schrijven in een white paper over hun onderzoek dat CHROs die CEO willen worden voldoende technische en financiële vaardigheden moeten ontwikkelen, zowel vroeg in hun opleiding als gedurende hun carrière.
Uit de data van de onderzoekers blijkt dat 42 procent van de toplaag van de CHROs vrouw is. Ruim tweemaal zoveel als de 16 procent onder CMOs, de functie die daarnaast het vaakst door vrouwen wordt opgevuld. Door vaker bestuursvoorzitters te rekruteren onder CHROs zou het aantal vrouwelijke CEOs kunnen stijgen. 
Excellente CHRO noodzakelijk
Filler en Ulrich laten in hun onderzoek ook CEOs en CHROs aan het woord over de veranderende rol van de CHRO. “Het is bijna onmogelijk om nog duurzame successen te bereiken zonder een excellente CHRO”, zo wordt opgetekend uit de mond van Thomas Ebeling, CEO van het Duitse mediabedrijf ProSiebenSat.1. “De CHRO moet de voornaamste sparringspartner van de CHRO zijn op gebieden als talentontwikkeling, teamsamenstelling en bedrijfscultuur.” Peter Goerke, group director HR bij Prudential, deelt de visie van de onderzoekers dat een sterk ontwikkelde vaardigheid in marketing of finance potentiële CEOs een voordeel geeft ten opzichte van hun concurrenten. Toch denkt hij dat intermenselijke vaardigheden nuttiger kunnen zijn. Volgens Goerke verschuift de focus voor alle topmanagementfuncties langzaam in de richting van ‘zachtere’ leiderschapskwaliteiten. “Technische vaardigheden zijn maar een beginpunt”, aldus Goerke. 
Volgens Harvard Business Review en Filler is het geen grote verrassing dat de status van CHROs is toegenomen. “Als je niet de juiste personen op de juiste plaats hebt, niet de juiste talentstrategie, de juiste dynamiek in een team, de juiste bedrijfscultuur […] dan bevind je je op de weg van de rampzaligheid”, aldus Filler.  
 
Dit artikel is een bewerkte vertaling van een artikel dat eerder op de website van de Harvard Business Review verscheen.