CHRO Marijke van den Broek: ‘We zijn door elkaar geschud’

Als ‘ze’ ergens aan crisissituaties gewend zijn, dan wel bij de politie, maar de huidige situatie was even wennen. ‘Er gaan nog diverse nasleep-crises volgen.’

Kunnen omgaan met crisissituaties geldt zeker voor de operatie, de collega’s op straat, waar het immers 24/7 doorgaat. Maar toen de medewerkers op het Haagse hoofdkantoor van de ene op de andere dag thuis moesten werken, vroeg dat van iedereen toch even wat aanpassingsvermogen. 

“Het overviel ons. Online vergaderen is toch anders en, zeker in het begin, ben je een beetje gedesoriënteerd, zegt HR-directeur Marijke van den Broek. “Zelf heb ik één van de kamers van de kinderen – die al uit huis zijn – ingericht als werkplek. Heel af en toe ga ik nog naar het hoofdkantoor, vanzelfsprekend met inachtneming van de RIVM-voorschriften.

“Wat ik tijdens deze nieuwe situatie heel belangrijk vind, is dat je moet bouwen en vertrouwen op je medewerkers. Je doet een appèl op hun professionaliteit, zelfstandigheid, op hun resultaatgerichtheid. Efficiënt en digitaal samenwerken, dit leidt tot verandering die hopelijk niet meer helemaal terug schiet.”

Agenten op straat hebben – incidenteel – te maken met corona-hoesters, -spugers en -dreigers 

En, wat zwaar telt: zicht op elkaar houden, elkaar gezond houden. “Soms gebeuren er moeilijke of verdrietige dingen in de privésfeer”, zegt Marijke van den Broek. “Dan moet je voor elkaar zorgen. Het gaat erom de sociale cohesie vast te houden. Je wil zoveel mogelijk met iedereen in contact blijven, ik gebruik daar elk vrij momentje voor. Ja, ook wij hebben digitale borrels en WhatsApp groepen. Er waren in die afgelopen vier weken diverse fasen. Stabiliteit aanbrengen, wennen aan digitaal werken. En nu, een maand later, de fase van nieuwe prioriteiten stellen en doelen en kaders opnieuw ordenen.”

Uren achtereen bellen 

Wat ook in andere organisaties en bedrijven te horen valt: de ‘digitale werkdagen’ zijn langer dan de dagen ‘vroeger’, op kantoor. “Je gaat maar door, in het begin was ik uren achtereen aan het bellen”, aldus de HR-directeur van de Politie. “Ook daarin moet je stabiliteit en regelmaat vinden. Wij hebben bijvoorbeeld een aangepaste weekstart en een (werk)weekeinde. Zo markeren we duidelijker de grens tussen werk en privé.”

Of het voor HR drukker is dan normaal? ”Er komen veel andere vragen op ons af dan voor de crisis. Hoe gaan we om met werving, opleidingen, instroom, doorstroom, de verplichte schiet- en sporttrainingen tijdens de corona-maatregelen? Maar er wordt ook naar de lange termijn gekeken. ‘Hoe geven we voor alle collega’s goed vorm aan de anderhalve meter samenleving?’ 

“Daar gaan we ons de komende periode over buigen. Het ziet er naar uit dat een aantal van de maatregelen nog lang zullen duren. Er wordt – opnieuw – een groot beroep op de loyaliteit van agenten gedaan. En ja, komende jaren heeft de Politie nog steeds heel veel nieuwe collega’s nodig.” 

Aantrekkelijke werkgever 

“Een enorme uitdaging”, noemde Marijke van den Broek dat aantal eerder dit jaar in een interview met CHRO.nl. Waarbij ze de kanttekening maakte dat de Politie als aantrekkelijke werkgever telt en er – ondanks het zware werk van de agenten ‘op straat’ – nauwelijks een terugloop is geweest in de belangstelling om bij de politie te werken. Zelfs niet in eerdere tijden van grote bezuinigingen. En nu, in crisistijd, wordt het belang van mensen in de zorg, de voedselketen én de veiligheid alleen maar nog meer erkend. 

Die anderhalve meter afstand is voor agenten op straat niet altijd haalbaar 

Over de problemen waarmee politiemensen te maken krijgen die moeten zorgen dat ‘de operatie’ dagelijks goed verloopt: “In ons Politiedienstencentrum werken bedrijfsartsen, psychologen, maatschappelijk werkers. Er is veel aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid van collega’s. Communicatie over preventie, gezondheid, thuiswerken is hierbij van groot belang. Logisch dat op hen nu vaker een beroep wordt gedaan. Agenten op straat hebben – incidenteel – te maken met corona hoesters, corona spugers, corona dreigers. Met het Openbaar Ministerie zijn afspraken gemaakt dat die met een lik-op-stuk beleid worden aangepakt.

Politiewerk is contactwerk 

Veel werkinstructies zijn daarop aangepast. Maar toch… “Politiewerk blijft contactwerk. Die anderhalve meter afstand houden, is voor agenten niet altijd haalbaar. Collega’s werken op risicolocaties, komen met geweld en met burgers die mogelijk besmet zijn of die dreigen met besmetting in aanraking. We hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze mensen voldoende beschermd de straat op kunnen. Politiemensen doen voortdurend aan risico-inschatting, ze hebben een goede kijk op mensen. Geen enkele collega wil naar huis met corona.”

In het begin van de crisis is opgeschaald naar wat bij de Politie NSGBO heet; de Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden. Een commandostructuur waarin snel geschakeld wordt, waarin snel opdrachten kunnen worden gegeven en beslissingen worden genomen. Ook vertegenwoordigers vanuit de bedrijfsvoering en specifiek HR hebben een plek in die NSGBO.

Dit is een gezondheidscrisis, die wordt opgevolgd door diverse nasleep-crises 

Over de toekomst, over dat post-corona tijdperk, over lessons learned? “Mensen vallen over het algemeen weer vrij snel terug in hun comfortabele ritme”, weet Marijke van den Broek – behalve HR-directeur ook psycholoog. “In dit geval denk ik niet dat zoiets kan, er zijn straks grote economische gevolgen, ook voor gezinnen. Dit is een gezondheidscrisis, die wordt opgevolgd door diverse nasleep-crises. Nu is er sprake van sociale solidariteit, van innovatieve kracht. Maar straks, als goederen schaars worden in de economische crisis die komt? We zijn met z’n allen door elkaar geschud. Wat doet dat met mensen?”