CNV wil Nationaal Coördinator Gezond Werk na stressjaar

De impact van de coronacrisis op het werk is groot. Veel werknemers werken nu structureel thuis en de grenzen tussen werk en privé vervagen. Het kan niet anders of dit levert stress op. CNV pleit daarom voor een Nationaal Coördinator Gezond Werk.

“41 procent van alle werknemers is uitgeput door de hoge werkdruk”, meldt de vakbond CNV op basis van een eindejaarsenquête onder bijna 7.400 CNV-leden. “Voor miljoenen werkenden was dit het zwaarste jaar ooit”, stelt Piet Fortuin, CNV-voorzitter. Hij spreekt van een 'tropenjaar'. “Werkend Nederland zit er nu doorheen”, volgens hem. Als deze crisis nog lang aanhoudt, verwacht volgens de enquête meer dan 1 op de 5 ondervraagden in 2021 vaker uit te vallen door de werkdruk. 9 procent verwacht zelfs langdurig uit te vallen. 30 procent denkt niet het werk dan nog aan te kunnen.

De enquête van de CNV volgt op een eerder onderzoek van TNO. Hierin wordt gesteld dat 17 procent van de werknemers burn-outklachten had tijdens de eerste coronagolf. 'Slechts' 17 procent: evenveel als in 2019 en in 2018. Wellicht dat dit percentage in de loop vorig jaar gestegen is, tijdens de zware tweede coronagolf – misschien zelfs tot de 41 procent waar de CNV over spreekt. 

CNV en TNO zijn het er in elk geval met elkaar over eens dat maatregelen tegen werkstress (al dan niet coronagerelateerd) hard nodig zijn. Werkstress is hoe dan ook een belangrijke reden voor verzuim en uitval, aldus het TNO, waarvan de kosten alleen al in 2018 3,1 miljard euro bedroegen. 

CNV pleit daarom voor een Nationaal Coördinator Gezond Werk, die zich bezig houdt met alle elementen van gezond werken: werkstress, werkprivé balans, fysieke veiligheid, werkgeluk. Samen met overheid, werkgevers, werknemers, arbodiensten en gezondheidsorganisaties zorgt de Nationaal Coördinator Gezond Werk voor een infrastructuur die Nederland in 2021 weer gezond maakt. “Het kabinet investeerde in 2020 in de economie. In bedrijven. In banen. We roepen op om in 2021 te investeren in mensen”, aldus Fortuin.