CNV-onderzoek: werknemers ernstig klem tussen zorg en werk

Het CNV bepleit een tijdelijk calamiteitenfonds om de meest getroffen werknemers door de Corona-crisis heen te helpen.

De Corona-maatregelen zetten honderdduizenden Nederlandse werknemers en hun werkgevers klem, zo blijkt uit onderzoek in opdracht van het CNV. De vakbond pleit daarom voor een tijdelijk calamiteitenfonds om deze groep door de Corona-crisis te helpen.

Zorg en werk niet te combineren

‘We worden platgebeld door werkenden die, ondanks verkoudheidsklachten of koorts, toch moeten komen werken. Volledig in strijd met de richtlijnen van het RIVM. Anderen zitten knel tussen de zorg voor kinderen of mantelzorg. Ze kunnen dat niet combineren met hun werk,’ aldus Piet Fortuin, CNV-voorzitter. ‘Het water staat steeds meer werkenden tot aan de lippen.’
 
Meer dan een half miljoen (6%) werkenden geeft bovendien aan dat hun werkgever niet serieus omgaat met ziekmeldingen, blijkt uit onderzoek van het CNV, uitgevoerd door Maurice de Hond onder een representatieve groep van 2.000 werkenden. Ongeveer eenzelfde aantal geeft aan dat de werkgever wil dat er vakantiedagen opgenomen worden. Ook zijn zij bang om hun baan te verliezen. 

Massaal omvallen

De paniek op de arbeidsmarkt neemt toe, aldus Fortuin. “De eerste weken was er nog begrip van werkgevers voor de situatie van werknemers, maar het geduld voor de persoonlijke situatie van werknemers raakt langzaam op. Op lange termijn is dit geen houdbare situatie. Een oplossing op korte termijn is noodzakelijk om te voorkomen dat zowel werknemers als werkgevers massaal omvallen.”

Calamiteitenfonds voor vier groepen

Het CNV pleit daarom voor een tijdelijk calamiteitenfonds om werkenden die nu in de knel zitten door de coronacrisis heen te helpen. Dit fonds zou bestemd moeten zijn voor de volgende vier groepen:

  • (alleenstaande) Ouders met kinderen die thuis voor de kinderen moeten zijn vanwege de sluiting van scholen en kinderopvangcentra;
  • Mantelzorgers die vanwege zorgtaken niet volledig kunnen werken;
  • Werknemers die vanwege gezondheidsklachten ( hart, long, suikerziekte, chronische ziekte, etc.) tot de risicogroepen behoren maar zelf niet ziek zijn;
  • Werknemers die te maken hebben met kwetsbare personen in hun gezin of thuissituatie en daardoor hun werkinzet moeten aanpassen.

Financiering

Het CNV stelt dat de overheid dit fonds moet oprichten en financieren vanuit de tientallen miljarden die de overheid nu al uittrekt voor de coronacrisis. Werkgevers kunnen zo het loon doorbetalen aan werknemers die niet kunnen werken vanwege hun zorgtaken of omdat zij zich aan de RIVM-richtlijnen moeten houden. De kosten hiervan kunnen werkgevers dan declareren bij het UWV, aldus het CNV.