Coronacrisis is aanjager van de digitale transformatie

Bedrijven zetten weliswaar meer in op digitale transformatie, maar minder op duurzaamheid en diversiteit in innovatieteams.

De coronacrisis fungeert als aanjager van de digitale transformatie. Het zwaartepunt van deze transformatie ligt echter nog op de toepassing van nieuwe technologieën en in mindere mate op nieuwe vormen van waardecreatie, organisatorische veranderingen en financieel-strategische aspecten. 

Dit blijkt uit de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 van het Amsterdam Centre for Business Innovation van de Amsterdam Business School van de UvA, die op maandagavond 19 oktober wordt gepresenteerd. Nederlandse bedrijven zetten vooral in op de sleuteltechnologieën cloud computing, e-commerce en big data. Bijna de helft van de ondervraagde bedrijven denkt dat de werkgelegenheid bij hun organisatie gaat toenemen als gevolg van digitale ontwikkelingen.

Mannen met Westerse achtergrond 

Uit de monitor komt ook naar voren dat circa vier op de vijf bedrijven uiterlijk in 2050 streven naar een verwaarloosbare ecologische voetafdruk. Het tempo van de verduurzaming is daarmee waarschijnlijk niet snel genoeg om de kabinetsdoelen te behalen. Daarnaast blijkt dat diversiteit in innovatieteams initieel leidt tot meer innovatie, maar dat vooralsnog innovatieteams vooral bestaan uit mannen met een Westerse achtergrond.

Circa de helft van de Nederlandse bedrijven zijn actief bezig met diversiteitsbeleid, maar zij zitten veelal niet te wachten op bindende quota. Ook blijkt uit de monitor dat de informatie- en communicatiesector voorop loopt in innovatie; overheid, zorg en onderwijs blijven relatief achter. 

Over de Nederlandse Innovatie Monitor 

In de Nederlandse Innovatie Monitor 2020 zijn circa duizend leidinggevenden van Nederlandse bedrijven ondervraagd over onderwerpen zoals de coronacrisis, duurzaamheid, de digitale transformatie en diversiteit. De Nederlandse Innovatie Monitor wordt jaarlijks uitgevoerd onder regie van prof. dr. Henk Volberda, hoogleraar Strategisch management en innovatie aan de UvA. SEO Economisch Onderzoek heeft de monitor uitgezet en het onderzoek verricht.

Lees ook: Digitaal transformeren? Vergroot eerst de digitale fitheid van je team
 

Gerelateerde artikelen