Coronacrisis: cao-overleg stokt, lagere loonafspraken verwacht

Het cao-overleg valt de komende tijd helemaal stil als gevolg van de coronacrisis, aldus werkgeversvereniging AWVN.

Nu de gevolgen voor de financiële positie van bedrijven onzeker en onvoorspelbaar zijn, onderbreken steeds meer werkgevers het overleg. De werkgeversvereniging beveelt werkgevers aan om wél met de vakbonden in gesprek te blijven ook al wordt er niet echt onderhandeld. 

Overleg Transavia en NS al opgeschort

Cao-besprekingen tussen werkgevers en werknemersorganisaties die al zijn opgeschort, zijn onder andere Transavia, NS en het beroepsgoederenvervoer. De komende maanden zijn gewoonlijk zeer drukke cao-maanden met tientallen nieuwe cao’s. Als een afgelopen cao niet wordt vernieuwd, blijft de oude vooralsnog van kracht.

De werkgeversvereniging beveelt haar leden aan om vooral in gesprek te blijven met vakbonden en andere werknemersvertegenwoordigers en daarin behoud van werkgelegenheid en gezondheid van het bedrijf centraal te stellen. 

Gezamenlijke visie ontwikkelen

‘Behoud van goede arbeidsverhoudingen is cruciaal om zo snel mogelijk de effecten van de crisis te boven te komen. Mogelijk kan op basis van toekomstscenario’s een gezamenlijke visie worden ontwikkeld’, beveelt AWVN aan. De werkgeversvereniging roept de vakbonden op hierin creatief mee te denken.

De gemiddelde in februari afgesproken loonstijging bedroeg 2,97 procent. De februari-cijfers hebben betrekking op een periode vóór de coronacrisis. Gezien de uitzonderlijke omstandigheden in de wereld houdt AWVN rekening met een daling van de gemiddelde loonafspraken in de komende tijd.

Gerelateerde artikelen