Coronacrisis: werkgevers positief over ‘goede maatregelen kabinet’

‘Het kabinet onderneemt goede aanvullende stappen om ondernemers van heel klein tot groot te ondersteunen nu de coronacrisis zo hard doorzet.’

Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een eerste reactie op het dinsdag gepresenteerde pakket extra maatregelen. ‘Komende dagen moeten we met elkaar bekijken of dit ook in de praktijk en snel genoeg voldoende soelaas biedt nu bij veel ondernemers de zaak compleet is stilgevallen.’

Eendracht en daadkracht 

De ondernemingsorganisaties waren vanwege alle signalen uit de verschillende branches sinds vorige week in crisisoverleg met de overheid. ‘Het blijft de komende tijd echter aankomen op eendracht en daadkracht, want dit is nog lang niet voorbij’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Werkbehoud bij wegvallende omzet

Met name de versoepelingen in de nieuwe regeling voor werktijdverkorting (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) bieden hopelijk snel soelaas nu in hele sectoren de omzet bijna wegvalt. 
 
Zo gaat het percentage voor de vergoeding van de niet gewerkte uren bijvoorbeeld naar 90 procent en kunnen ondernemers er met terugwerkende kracht tot 1 maart gebruik van maken. Ook verstrekt het UWV een voorschot van 80 procent. Goed is dat ook flexkrachten onder de regeling vallen, stellen VNO-NCW en MKB-Nederland.

Regeling werktijdverkorting stopt per direct 

Dit betekent dat de maatregel werktijdverkorting per direct wordt vervangen door de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Op dit moment voert de Rijksoverheid overleg met UWV over de uitvoering van deze regeling. U kunt dus geen werktijdverkorting meer aanvragen.

Dit zijn de hoofdlijnen van de NOW-regeling die al bekend zijn.