Corona-maatregelen voor de meeste werkenden te doen

Mogelijk kunnen met behoorlijk wat creatieve oplossingen na de versoepeling van de maatregelen grote delen van de economie weer verder.

Nu flinke delen van de economie weer – gedeeltelijk – op gang kunnen komen, maar wel met de restrictie van anderhalve meter afstand of verplicht thuiswerken, is de vraag in hoeverre dit probleemloos uitgevoerd kan worden. Uit actueel onderzoek van Intelligence Group blijkt dat dit voor de meerderheid van de Nederlandse beroepsbevolking een oplosbaar probleem is. 

Wel zijn er per beroepsgroep grote verschillen te zien. Beroepsgroepen en functies waarvoor thuiswerken – en afstand houden – geen probleem is, zijn bijvoorbeeld HR, ICT, finance, juridisch en consultancy. In de bouw, schoonmaak, horeca en landbouw zeggen veel minder mensen dat ze thuis kunnen werken.

1,5 meter-economie moeilijk voor 1 op de 3 

Soortgelijke verschillen zijn ook te zien als de onderzoekers vragen of de 1,5 meter-economie voor respondenten mogelijk is. In het onderwijs, de zorg, de horeca, de bouw en toerisme/recreatie zal dat volgens de respondenten moeilijk worden. 

Voor directie, marketing, finance en ICT is de 1,5 meter-economie geen probleem. Van de gehele Nederlandse beroepsbevolking is voor iets meer dan de helft 1,5 meter geen probleem. 52% geeft aan geen problemen te ondervinden met het houden van een gepaste afstand, 16% is neutraal en 32% vind het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. 

Tweederde van de Nederlandse beroepsbevolking verwacht te kunnen doorwerken binnen de corona-beperkingen van hetzij thuiswerken hetzij 1,5 meter afstand houden. Waar bijvoorbeeld in de bouw thuiswerken maar beperkt mogelijk is, is 1,5 meter afstand houden voor een groter deel wel mogelijk. Hetzelfde geldt voor de land- en tuinbouw en het transport. 

Problemen vooral in non-profit

De sectoren waarin grote groepen aangeven dat zowel 1,5 afstand houden een probleem is als thuiswerken zijn het onderwijs, de zorg, de horeca en beveiliging en politie. Opvallend is dat drie van de vier sectoren waarin “werken met corona” het moeilijkst is, non-profit zijn. 

De conclusie is volgens de onderzoekers dat in de meeste sectoren van het bedrijfsleven voor de meeste mensen geldt dat ze deels thuis kunnen werken en/of 1,5 meter afstand kunnen houden. En dat kan betekenen dat met behoorlijk wat creatieve oplossingen na de versoepeling van de maatregelen grote delen van de economie weer verder kunnen.

De data zijn afkomstig uit het Arbeidsmarkt Gedragsonderzoek (AGO) van Intelligence Group.