Aantal vrouwen in leidinggevende HR-rollen daalt

Sinds corona minder vrouwelijke CEO's benoemd, ervaring belangrijker
Vrouwen in hogere leidinggevende posities passeren de kritische grens van 30% ondanks wereldwijde pandemie, uitgezonderd in HR.

Dat blijkt uit het jaarlijkse Women in business-rapport van Grant Thornton.

Karin van Wijngaarden, partner familiebedrijf: “Het doorbreken van de grens van 30% is zeker een vooruitgang – die is gestegen van 19%, toen we genderdiversiteit 17 jaar geleden voor het eerst begonnen te volgen – maar deze winst kan gemakkelijk verloren gaan. Het is geruststellend dat 92% van de bedrijven wereldwijd zegt actie te ondernemen om de betrokkenheid en inclusie van hun werknemers te garanderen tegen de negatieve achtergrond van de pandemie. Met de normalisering van telewerken worden werkgevers steeds flexibeler over hoe, waar en wanneer werknemers hun werk doen.

Het is hoopvol te zien dat het percentage vrouwelijke leiders stijgt tot 31%, aangezien het wereldwijde cijfer de voorgaande twee jaar (2019 en 2020) hardnekkig op 29% bleef steken. Ook wordt de belangrijke drempel van 30% overschreden, wat volgens onderzoek1 de minimale vertegenwoordiging is die nodig is om besluitvormingsprocessen te veranderen. Alle onderzochte regio's, met uitzondering van APAC (28%), hebben nu de cruciale mijlpaal van 30% overschreden.

C-suite functies toegenomen
Een andere bemoedigende uitkomst is het soort leidinggevende functies dat vrouwen bekleden. Uit het onderzoek van Grant Thornton blijkt dat het aantal vrouwen in operationele C-suite functies in vergelijking met vorig jaar is gestegen: het aantal vrouwelijke CEO's is met 6pp gestegen tot 26%, het aantal vrouwelijke CFO's is eveneens met 6pp gestegen tot 36%, en het aantal vrouwelijke COO's is met 4pp gestegen tot 22%. Het aandeel vrouwen in de meer traditionele senior HR-functies daalde licht tot 38% (-2pp ten opzichte van 2020), en vertoont sinds 2019 een dalende trend. Van Wijngaarden: “Nu ESG (environment, social, governance) een belangrijk speerpunt wordt, zie ik een enorme kans voor (aanstormend) vrouwelijk talent om die C-positie met passie te gaan vervullen.”

Bovendien is meer dan twee derde (69%) van de respondenten het ermee eens dat in hun organisaties de nieuwe werkpraktijken als gevolg van COVID-19, het carrièretraject van vrouwen op lange termijn ten goede zullen komen. Dit ondanks mogelijk belemmerende factoren die te maken kunnen hebben met de flexibiliteit die werken op afstand biedt.