Daling werkloosheid zet door in 2016

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 5 duizend per maand tot 6,4% van de beroepsbevolking.

In maart waren 574 duizend mensen werkloos, ofwel 6,4 procent van de beroepsbevolking, meldt CBS. UWV telde eind maart circa 470 duizend WW-uitkeringen. In het eerste kwartaal van dit jaar verstrekte UWV 151 duizend nieuwe WW-uitkeringen, 15 duizend minder (-9 procent) dan in dezelfde periode van 2015.
Vanuit alle sectoren nam het aantal nieuwe WW-uitkeringen af, met uitzondering van het grootwinkelbedrijf waar het aantal uitkeringen bijna verdubbelde. Een sterke afname van het aantal nieuwe uitkeringen was er vanuit de sector zorg en welzijn (-27 procent).
Minder 25-plussers werkloos
In december vorig jaar was nog 6,6 procent van de beroepsbevolking werkloos. De daling in de laatste drie maanden is toe te schrijven aan 25-plussers. Bij 25- tot 45-jarigen daalt de werkloosheid al twee jaar vrijwel continu. In maart was 4,9 procent werkloos.
De daling onder 45-plussers is eind vorig jaar ingezet. Van hen was 6,1 procent werkloos. De werkloosheid onder jongeren is de laatste maanden daarentegen wat opgelopen en kwam afgelopen maand uit op 11,4 procent.
In februari 2014 piekte de werkloosheid met bijna 700 duizend werklozen. Toen was 7,9 procent van de beroepsbevolking werkloos. Vanaf maart 2014 is de werkloosheid bijna onafgebroken afgenomen.

Meer mensen aan het werk
Het aantal mensen dat betaald werk verricht, is de eerste drie maanden van 2016 met gemiddeld 9 duizend per maand toegenomen. Er zijn meer werklozen die een baan vinden dan werkenden die werkloos worden. Ook is het aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt dat direct aan de slag gaat groter dan het aantal werkenden dat de arbeidsmarkt verlaat.

Gerelateerde artikelen