Boardroom en HR oneens over cruciale beleidsthema’s – vooral bij robotisering en digitalisering

Het stay-gesprek: eenvoudige interventie met grote impact op de organisatie
Komt de organisatiestrategie zoals in de boardroom bepaald overeen met de HR-beleidsagenda? Die vraag beantwoordt het nieuwe rapport HR Trends 2023-2024.

Het antwoord op de hierboven gestelde vraag luidt: ze vinden elkaar als het gaat om belang van een goed beleid om mensen te vinden en te houden. Maar verder lopen de prioriteiten uiteen. HR is naar eigen zeggen ook niet altijd geschikt als strategisch partner.

In de boardroom wordt de arbeidsmarkt gezien als dé sleutel voor de strategierealisatie. Onder de 2.000 HR-professionals die mee hebben gedaan aan de laatste editie van het onderzoek HR Trends is dat niet anders. De top drie beleidsthema’s voor 2023 zijn volgens hen werving & selectie, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding, onboarding, ontwikkeling, scholing, inzetbaarheid, talent management, verzuim, arbeidsomstandigheden en gezondheidsbeleid.

Als het gaat om andere strategische onderwerpen wijken de visies van de board en HR sterker van elkaar af. Innovatie en digitalisering (nummer twee en drie volgens de board) hebben nauwelijks de interesse van HR: de impact van robotisering en digitalisering op het personeelsbeleid staat in het HR-Trendonderzoek in 2023 op de een-na-laatste plaats.

HR als strategisch partner

Gezien deze verschillen, is het geen wonder dat HR-doelstellingen niet altijd aansluiten bij die van het bestuur en management van de organisatie. Minder vaak dan tijdens het vorige onderzoek zelfs. 80 Procent (84 procent in 2022) van de respondenten geeft aan dat de HR-prioriteiten op één lijn liggen met de prioriteiten van het bestuur en management, terwijl 79 procent van de deelnemers (81 procent in 2022) aangeeft er ook goed in te slagen om de HR-prioriteiten goed onder de aandacht van het bestuur en management te krijgen.

Twee van de drie respondenten (66 procent) is van oordeel dat HR binnen de eigen organisatie voldoende toegerust is om de rol als strategisch partner op te pakken en in te vullen. Bijna een op de vijf (18 procent) vindt dat HR niet goed is toegerust om als strategisch partner op te treden. In 2022 was dit nog 15 procent.

“Al met al een relatief positief beeld over de mate waarin HR aansluiting weet te vinden bij de strategie vanuit de board”, concluderen de onderzoekers. “Het blijft dan toch opvallend dat er geen al te grote match is als het om de prioriteiten vanuit HR én de boardroom gaat.”