Teambonus: financiële prikkel werkt ook bij creatieve teams, blijkt uit nieuw onderzoek

Bonussen nog taboe voor financiële instellingen
Januari is bonusmaand bij veel bedrijven. Econoom David Schindler onderzocht of bonussen ook effectief zijn in moderne werkomgevingen, waarin teams complexe problemen moeten oplossen. Belangrijkste conclusie: bonussen werken zeer goed in deze setting.

Teamwerk waarbij analytisch denken een rol speelt, is de laatste decennia sterk in opkomst. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de prestaties van dergelijke teams ook te verbeteren zijn met behulp van teambonussen. Dit is de conclusie van de auteurs van de recente publicatie The Effect of Incentives in Non-Routine Analytical Team Tasks.

Tot de jaren 1970 voerde een groot deel van de beroepsbevolking vooral handmatige en repetitieve routinetaken uit. Tegenwoordig is het werk vaak georganiseerd in teams, waarin teamleden samen problemen moeten oplossen en out of the box moeten denken binnen een beperkte tijd. Denk bijvoorbeeld aan een team van ICT-specialisten of consultants.

Onderzoeker David Schindler: ‘Eerder onderzoek suggereerde dat financiële stimulansen niet effectief zijn bij taken die creatief denken vereisen, maar deze beweringen waren gebaseerd op dun bewijsmateriaal uit zeer kunstmatige laboratoriumsettings. We wilden nu systematisch uitzoeken wat de causale effecten van stimulansen zijn en of ze inderdaad werken.’

Bonus zeer effectief

De onderzoekers zien nu dat bonussen zeer effectief zijn en dat teams die een bonus kunnen verdienen de taak aanzienlijk sneller uitvoeren. Ze tonen aan dat dit alleen komt door de kans om geld te verdienen en niet omdat er ambitieuze doelen werden gecommuniceerd naar de deelnemers.

Een ander opvallende resultaat is de ontwikkeling van leiderschap in deze setting. De onderzoekers zien dat teams meer vraag naar leiderschap laten zien wanneer ze de kans hebben om een bonus te verdienen. In een andere vervolgstudie tonen ze vervolgens aan dat het verleiden van teams om een leider te kiezen een vergelijkbaar effect heeft. Dit toont effectief aan dat bonusprikkels waarschijnlijk de teamorganisatie verbeteren en leiden tot het ontstaan van een teamleider.

Schindler: ‘Uit ons onderzoek blijkt dus, in tegenstelling tot eerder onderzoek, dat stimulansen wel degelijk werken bij taken die creatief denken vereisen. En ze onderstrepen het belang van leiderschap, waarvan we niet hadden verwacht dat het zo’n cruciale rol zou spelen.’

Escape games

De onderzoekers maakten in hun onderzoek gebruik van escape games. ‘We zochten naar een setting waarin mensen samenwerken in teams, aan problemen die niet-routinematig en analytisch van aard zijn’, zegt David Schindler. ‘Maar we moesten ook de bonusprikkels systematisch kunnen variëren en de output op een kwantificeerbare manier kunnen observeren voor een groot aantal teams. Zo kwamen we uit bij escape games. Deze bieden de ideale setting, juist omdat deelnemers in teams werken. Ze moeten coördineren en gezamenlijk cognitieve problemen oplossen die mogelijk allemaal een heel verschillende aanpak vereisen.

Bonussen krachtig middel

Bedrijven kunnen deze conclusies gebruiken om hun incentivepakketten te ontwerpen: teambonussen werken en moeten dienovereenkomstig gebruikt worden om de teamprestaties te verbeteren. ‘Aangezien we geen nadelige effecten waarnemen (zoals minder enthousiasme voor de taak), kunnen bonussen een krachtig middel zijn om de output te verbeteren’, aldus Schindler.

Het artikel The Effect of Incentives in Non-Routine Analytical Team Tasks is gepubliceerd in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Journal of Political Economy.