De Chief AI Officer: strategische functionaris die elk bedrijf zou moeten hebben, vindt AI-expert

Robotisering kost geen banen maar schept vooral nieuw werk
Elke organisatie zou een Chief AI Officer (CAIO) moeten aanstellen, zegt Bernard Marr, expert op het gebied van AI en bedrijfsstrategie.

Kunstmatige intelligentie is zo belangrijk, dat het een centrale rol zou moeten spelen in de strategie van elke organisatie. Om dit te bereiken, adviseert Bernard Marr, expert op het gebied van AI en bedrijfsstrategie, elke organisatie om een Chief AI Officer (CAIO) aan te stellen.

In een artikel in het zakenblad Forbes, stelt hij voor het toezicht op de hele AI-strategie van de organisatie en het afstemmen ervan op de bedrijfsdoelstellingen toe te vertrouwen aan een eigen CAIO. Een CAIO verschilt van een Chief Data Officer (CDO) of een Chief Technology Officer (CTO) doordat hij of zij zich specifiek richt op taken die met AI te maken hebben.

Een goede CAIO moet een breed scala aan vaardigheden hebben, die zowel technisch, zakelijk als interpersoonlijk zijn. Hij of zij moet ook een goed begrip hebben van het huidige en toekomstige AI-landschap in de business en de impact die specifieke AI-technologieën hebben op de industrie waarin de betreffende organisatie actief is.

Bovendien moet de CAIO in staat zijn om kwesties rond het ethisch gebruik van AI en de uitdagingen rond bias, privacy en de impact van AI op menselijke banen en de samenleving te begrijpen.

De taken van een CAIO omvatten onder meer:

  • Het identificeren van kansen om AI in te zetten in bestaande bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld om taken te automatiseren, de efficiëntie te verbeteren of bijvoorbeeld afval te verminderen.
  • Het vinden van kansen om nieuwe business te genereren met AI.
  • Het bepalen welke processen klaar zijn om te worden geautomatiseerd en welke moeten worden herzien of herbouwd om te kunnen worden geautomatiseerd.
  • Het zorgen voor de juiste mensen en vaardigheden om de AI-strategie effectief uit te voeren.
  • Het bevorderen van een cultuur van AI-gedreven innovatie, waarbij iedereen begrijpt waarom AI belangrijk is voor de toekomst van de organisatie en hoe het hun rol zal beïnvloeden.
  • Het omgaan met kwesties van ethiek, regelgeving en naleving die verband houden met AI.