Jury CHRO of the Year 2024: “Toonaangevende HR-leider heeft ook een maatschappelijk kompas”

“Het is een geweldige tijd voor HR die vraagt om een sterk gevoel voor wat er in de samenleving leeft”, aldus de jury van de CHRO of the Year 2024. Zij maakt zich op voor het beoordelen van de kandidaten van dit jaar: HR-leiders kunnen zich kandideren. De jury heeft de focus-onderwerpen bepaald voor de interviews met de kandidaten. Lees hier meer over de award en het juryproces.

De polarisatie in de maatschappij is ook steeds vaker terug te zien op de werkvloer. Dat constateert Randstad op basis van onderzoek onder ruim 12.000 Nederlanders. De spanningen op de werkvloer nemen onder meer toe door generatieverschillen, politieke overtuigingen en verschillende normen en waarden.

Volgens het uitzendconcern kunnen werkgevers meer doen om die spanningen terug te dringen. De jury van de jaarlijkse CHRO of the Year Award neemt deze ontwikkeling mee in de jurering. De juryleden vinden dat een toonaangevende HR-leider zich ook moet verhouden tot de maatschappelijke impact op de werkvloer. HR-leiders die zich ook hierin herkennen worden uitdrukkelijk uitgenodigd zich kandidaat te stellen.

De jaarlijkse CHRO of the Year Award is om innovatieve en inspirerende HR-directeuren, die een duidelijke impact op de organisatie hebben, erkenning te geven voor hun werk. Een erkenning die inspireert en ook andere CHRO’s en aanstormend HR-talent in beweging brengt.


 

[Artikel gaat verder na de foto]

“Bedrijven zullen hun purpose opnieuw moeten uitvinden door alle turbulentie”

HR-leiders krijgen intussen steeds meer interessante en soms hoofdbrekende uitdagingen, vooral door maatschappelijke kwesties die doorsijpelen naar de werkvloer. Dat gebeurt via de politiek – denk aan de ESG-regelgeving vanuit Europa, met rapportageplicht over zaken als CO2-uitstoot, inclusie en diversiteit. Maar ook de opkomst van kunstmatige intelligentie, polarisatie in de samenleving en inflatie landen uiteindelijk bij de workforce. En geopolitieke spanningen kunnen ook gevoelens van angst en onzekerheid brengen.

Bedrijven zullen hun purpose opnieuw moeten uitvinden door alle turbulentie, stelt Tjahny Bercx, juryvoorzitter en voormalig CHRO of the Year. “En HR krijgt nóg meer een centrale positie in de business.” Mede-jurylid en oud winnaar Maryjo Charbonnier herkent dit goed. “Het is een geweldige tijd voor HR”, benadrukt zij. “Want er vinden nu ongeëvenaarde transformaties plaats, waarbij met name technologie om nieuwe vaardigheden vraagt.”

Opwindende tijd

“Daarnaast eist het politieke en sociale landschap van HR-directeuren dat zij doorgaan met het empathisch ondersteunen van medewerkers en managers bij alle veranderingen die ook invloed hebben op hun mentale gezondheid. Het is een opwindende tijd met onze functie voorop. De drie I’s zijn daarom dit jaar nog relevanter.”

Innoveren, Inspireren en Impact hebben, dat zijn de drie I’s. Voor de juryleden van de award zijn het de leidende criteria. Dit jaar ligt de focus van de drie I’s op de onderwerpen: AI, retentie door een skill based talent strategy, cultuur en psychosociale veiligheid, duurzaamheid en tot slot de verschillende generaties onder de werknemers.

“Op het gebied van AI hoort de impact van de CHRO intussen tastbaar te zijn”, vindt jurylid en winnaar van 2022 Thomas Mulder. Talent binnenboord houden is ‘extreem moeilijk’ geworden, ziet Tjahny Bercx. Hij noteert een nieuwe trend: bedrijven worden netwerkorganisaties.

Psychosociale veiligheid

Wat betreft de psychosociale veiligheid binnen organisaties, en een bedrijfscultuur die dat faciliteert, merkt Caroline Tervoort, CHRO van KPMG Nederland en CHRO of the Year 2023 op dat dit ‘momenteel een steeds belangrijker onderwerp is binnen organisaties wereldwijd door ontwikkelingen in het sociale klimaat en met casussen in verschillende sectoren’. “Dit brengt meer nadruk op cohesie en empathisch leiderschap met zich mee.” Het betrokken en gemotiveerd houden van soms wel vier verschillende generaties medewerkers heeft ook alles met inclusie te maken.

De jury kiest HR-directeuren die hun beleid – met name op bovenstaande onderwerpen – baseren op innovatieve methoden, ideeën, (technologische) instrumenten en samenwerkingsvormen. Ook weten ze met hun aanpak hun omgeving, de organisatie en externe stakeholders te inspireren. Uiteindelijk hebben ze met dit innovatieve en inspirerende HR-beleid aantoonbare positieve impact op de organisatiedoelstellingen.

En niet alleen op de organisatiedoelstellingen, daar zijn de juryleden het roerend over eens. Organisaties maken steeds meer maatschappelijke impact, ook op gebieden die voorheen door de overheid werden bediend. Steeds vaker is de belangrijkste vraag bij beoordelingsgesprekken: ‘Hoe gaat het nu met je?’. Lopen er zaken niet goed in de privésfeer of qua gezondheid, dan steken werkgevers de helpende hand toe met bijvoorbeeld een budgetcoach, vitaliteitsprogramma of psychologische ondersteuning.

Join CHRO Day 2024 ‘A Leader’s Responsibility’ to redefine leadership amid evolving challenges. Explore how embracing complexity, ethical principles, and proactive leadership can inspire change and foster growth. Engage with thought leaders, learn from pioneers, and leave prepared to effectively lead your teams toward new heights of success.

De business beïnvloeden

“Bedrijven stappen in om de problemen van hun werknemers op te lossen”, zegt Bercx. De context is dus van steeds meer invloed op het functioneren van het personeel en daarmee van de HR-afdeling. Een kandidaat voor CHRO of the Year 2024 is bewust bezig om dat goed te managen.

“Een winnende CHRO moet tot werkelijke impact komen door inspiratie, coaching, inzichten en data”

Een winnende CHRO moet daarom aanmerkelijk meer te bieden hebben dan alleen de basis op orde. Hij of zij dient tot werkelijke impact te komen door inspiratie, coaching, inzichten en data. Kandidaten beschikken over het vermogen om de business te beïnvloeden, en kunnen dat aantonen.

Daarnaast zijn geschikte kandidaten zelfstandige en autonome HR-leiders (CHRO/HR-directeur/HR-executive) en verantwoordelijk voor een organisatie met minimaal 1500 werknemers. Ze hebben een standplaats in Nederland en vervullen minstens twee jaar hun rol. Omdat tegenwoordig in organisaties vaker twee eindverantwoordelijken zijn op HR-gebied, mogen CHRO’s in deze positie ook meedoen.

Jury

De zittende winnaar draagt de titel over aan de HR-executive die zich het afgelopen jaar volgens de juryleden het meest heeft onderscheiden. Elke winnaar neemt deel aan de jury voor een periode van vier jaar. De jury bestaat dit jaar uit de HR-directeuren die in de afgelopen jaren de prestigieuze award wonnen:

  • Caroline Tervoort, CHRO KPMG en CHRO of the Year 2023;
  • Thomas Mulder, CHRO VodafoneZiggo en CHRO of the Year 2022;
  • Tjahny Bercx, (juryvoorzitter), oud-CHRO LeasePlan en CHRO of the Year 2021;
  • Maryjo Charbonnier, oud-CHRO Wolters Kluwer en CHRO of the Year 2019.

 

Procedure

  1. We vragen vanaf nu in de CHRO Community en daarbuiten om kandidaten aan te dragen via het online formulier, met onderbouwing van de drie I’s: Innovatie, Inspiratie en Impact. Op basis hiervan maakt de jury een longlist van kandidaten;
  2. De jury beoordeelt komende zomer de kandidaten en stelt dan een shortlist op van zes of zeven genomineerden;
  3. De jury stelt deze kandidaten een aantal schriftelijke vragen. Daaruit worden de vier genomineerden geselecteerd. Hun CEO’s dienen een aanbevelingsbrief te schrijven om de procedure te kunnen voortzetten;
  4. In september of oktober interviewt de jury de genomineerden. Dit duurt ongeveer een uur. Na deze gesprekken beraadslaagt de jury en kiest een winnaar;
  5. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens de plenaire afsluiting van CHRO Day 2024 op 13 november 2024 in Kasteel De Hooge Vuursche, Baarn.