De succesvolle verzuimreductie van Noordwest Ziekenhuisgroep

Binnen de ziekenhuiszorg ligt het verzuimpercentage op 4,1 procent. De Alkmaarse Noordwest Ziekenhuisgroep heeft met een slim uitgewerkt mobiliteitsplan het percentage naar 3,8 procent weten terug te dringen. P&O-manager Hans Krikke deelt zijn inzichten en ervaringen.

Vanwege de groeiende uitgaven in de zorg moeten zorginstellingen op allerlei fronten efficiënter werken. Er wordt strikt gestuurd op kostenbeheersing, maar ook op de eigen verantwoordelijkheid van medewerkers. Dat heeft ertoe geleid dat Hans Krikke zijn rol als P&O-manager flink heeft zien veranderen. Tot zijn belangrijkste taken schaart hij tegenwoordig het aansturen van het mobiliteitsbureau en beleidsmatige en strategische advisering. “Alles draait om het fit houden van onze mensen. En dan bedoelen we met ‘fit’ zowel ‘gezond’ als het Engelse ‘passend’.”  
Fit for the job
Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers gezond en op de juiste plek zitten, terwijl de sector met de grootste disruptie ooit kampt? Bovendien is er een groeiende behoefte aan multi-inzetbaar personeel. Krikke: “Vroeger solliciteerde je voor een functie op een bepaalde afdeling en daar bleef je dan voor altijd werken. Maar onder meer vanwege wisselende capaciteitsbehoeften vragen we steeds vaker van medewerkers om ook inzetbaar te zijn voor andere afdelingen.” Zorgpersoneel wordt dus steeds vaker omgeschoold voor een andere functie én voor een andere afdeling. 
Eigenrisicodragerschap
De druk op zorgpersoneel is dus groot. Tel daar de fysieke belasting en de stroom aan fusies bij op en zie daar alle ingrediënten voor toenemend verzuim. Ziekteverzuim staat dan ook structureel hoog op de agenda en is binnen het ziekenhuis als KPI gedefinieerd. “We zijn eigenrisicodrager voor de WGA en de Ziektewet. Dat bleek voor ons financieel aantrekkelijker dan via het UWV. Maar als je het zelf doet, is het van cruciaal belang dat je alles goed kunt monitoren en alles goed is ingeregeld. Anders riskeer je loonsancties. Om dat allemaal goed te organiseren, moet je over zeer specialistische kennis beschikken. Daarvoor hebben een externe partij aangetrokken. HRControl-dienstverlener Robidus voorziet ons van analyses, zorgt dat we inzichtelijk hebben welke medewerkers in het tweede verzuimjaar zitten en brengt in kaart welke acties we daarop moeten nemen. Ook voeren ze de onderhandelingen met de verzekeraars. Op deze manier heb ik de handen vrij om me op mijn kerntaken te richten.”
Mobiliteitsplan
Naast grip op verzuim besteedt Krikke veel aandacht aan verzuimpreventie en mobiliteit. “Zo trainen we leidinggevenden in het voeren van verzuimgesprekken. Bij een ziekmelding treedt hij dan op als casemanager. We leren hem om aan zowel de medewerkers als aan de bedrijfsarts de juiste vragen te stellen, zodat hij beter in staat is beslissingen te nemen.” Ook is er een opleidingsadviseur aangesteld die high potentials begeleidt naar een leidinggevende functie. “We helpen medewerkers die op mbo-niveau zijn opgeleid, toe te werken naar een hbo-functie. En via Huis van het Werk delen we vacatures met bijna veertig andere bedrijven binnen en buiten de zorg.”
Ondanks alle aandacht voor interne en externe mobiliteit kampt Krikke met één grote uitdaging: de veranderingsbereidheid van medewerkers. “Om alle plannen te realiseren moet je veel en duidelijk communiceren. En alles zichtbaar maken. Want het staat of valt bij acceptatie. Het moet beklijven. Uiteindelijk is het de medewerker die zelf verantwoordelijkheid moet nemen en mee moet willen veranderen.”