Rapport UWV: de toekomstige arbeidsmarkt dwingt tot meer doen met minder mensen

Vluchtelingen Oekraïne: vrijstelling voor tewerkstellingsvergunning
De omvang en samenstelling van de Nederlandse bevolking ondergaan aanzienlijke veranderingen, wat in de komende jaren zal leiden tot toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Dit blijkt uit een analyse van UWV. De oplossing? Slimmer werken.

Mede door vergrijzing zal het aantal mensen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt naar verwachting vanaf 2025 stagneren, terwijl de vraag naar mensen steeds verder toeneemt. Dit kan zorgen voor een structureel krappe arbeidsmarkt. Werkgevers moeten zich nu voorbereiden op het doen van dezelfde hoeveelheid werk, maar dan met minder mensen. Bij onveranderde omstandigheden zullen minder mensen meer werk moeten verrichten, meldt het UWV.

Dubbele vergrijzing

Het aantal 65-plussers neemt de komende jaren verder toe, terwijl het aantal mensen in de “werkende leeftijden” stagneert. De potentiële beroepsbevolking, alle personen van 20 jaar tot de AOW-leeftijd, stijgt weliswaar tot 2025 naar ruim 10,9 miljoen. Maar daarna blijft de omvang jarenlang min of meer stabiel. In 2035 zal naar verhouding bijna een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder zijn (ca. 20% in 2022), volgens het CBS.

De groep ouderen wordt niet alleen groter, maar ook de gemiddelde leeftijd komt steeds hoger te liggen. Deze dubbele vergrijzing zal overal in Nederland tot 2024 toenemen, waarmee de verhouding tussen werkenden en de 65-plussers steeds ongunstiger wordt. Daarna blijft de omvang jarenlang min of meer stabiel. Naar verwachting neemt deze groep weer in omvang toe na 2040.

 

Oplossingen

Er zijn verschillende oplossingen om de groep schaars beschikbare arbeidskrachten te vergroten en/of optimaal in te zetten:

 • Bevordering van de arbeidsparticipatie
  De arbeidsparticipatie is hoog in Nederland, maar bij vrouwen, gepensioneerden, mensen met een arbeidsbeperking en mensen met een migratieachtergrond valt misschien nog winst te behalen.
 • Langer doorwerken na de AOW-leeftijd
  Langer doorwerken is een oplossing om de arbeidsparticipatie te verhogen en meer mensen in te zetten.
 • Verhogen arbeidsproductiviteit door werk anders te organiseren
  Door innovatie en digitalisering van werkprocessen kan de arbeidsproductiviteit worden vergroot.
 • Mogelijk maken van (tijdelijk) deeltijdwerken of hybride werken
  De combinatie van werken en mantelzorgtaken kan zwaar en lastig zijn. Met goede arbeidsvoorwaarden kunnen medewerkers beide naast elkaar blijven doen.
 • Bewust omgaan met diverse generaties
  Vanwege aanhoudende krapte is iedere groep op de arbeidsmarkt hard nodig. Werkgevers kunnen een prettige werkomgeving creëren voor elke generatie als ze de behoeften van verschillende generaties op de werkvloer kennen.

Bekijk het volledige UWV-rapport.