De mondiale markt voor HR-tech groeit minder snel – dit zijn de grootste trends voor 2023

De mondiale markt voor HR-tech groeit minder snel - dit zijn de grootste trends voor 2023
Voor HR Tech wordt het een jaar van veel marktconsolidatie maar met hier en daar toch opvallende ontwikkelingen, aldus Josh Bershin.

De wereldwijde HR Tech-markt maakte de afgelopen jaren een aanzienlijke groei door: er is voor meer dan 15 miljard dollar aan durfkapitaal en private equity geïnvesteerd en de gemiddelde grote onderneming gebruikt nu meer dan 80 verschillende personeelsgerichte systemen. Deze groei werd gestimuleerd door lage rentetarieven die investeringen in start-ups aanmoedigen en de noodzaak om tijdens de pandemie remote en gig workers te beheren.

Voor 2023 wordt echter een tragere groei van de HR-technologiemarkt verwacht, schrijft analist Josh Bershin

Bershin voorziet eeen afname van de uitgaven per werknemer en een mogelijke daling van de prijs van cloud-gebaseerde HCM-systemen. De tevredenheid van leveranciers van HCM-systemen is ook afgenomen, waarbij kleinere, meer gerichte leveranciers over het algemeen een hogere klanttevredenheidsscore krijgen. Verwacht wordt dat de toekomstige markttrends onder meer zullen bestaan uit consolidatie, waarbij grotere leveranciers mogelijk kleinere, gespecialiseerde bedrijven zullen overnemen, en een focus op employee experience en talent intelligence-systemen. Ook zal het gebruik van kunstmatige intelligentie en machine learning in HR-technologie blijven toenemen.

Ook ziet Bershin de (verdere) opkomst van enkele categorieën:

1. Ten eerste is er een grote markt voor Employee Experience Platforms. “Als je kijkt naar alle energie die tegenwoordig gaat naar hybride werk, het luisteren naar werknemers, onboarding en aangepaste loopbaan- en ontwikkelingstrajecten, dan hebben we een plaats nodig om dit alles onder te brengen en te beheren als een reeks workflows.”

2. Ten tweede is er een nieuwe en enorme markt voor Talent Intelligence Platforms. Dit zijn AI-gestuurde dataplatforms die bedrijven helpen met sourcing, interne matching van talent, intelligent opvolgingsbeheer en datagedreven oplossingen voor assessment, job design en vaardigheidsanalyse.

3. Ten derde gelooft Bershin dat er een veranderde markt is voor Lifecycle Employee Listening Systems. Deze verzamelen gegevens uit vele bronnen (waaronder gegevens afkomstig uit e-mailverkeer, agenda’s en video’s) en ze geven bedrijven een “compleet beeld” van het sentiment, de tevredenheid, de betrokkenheid en uiteindelijk de productiviteit van werknemers.

4. Ten vierde is er een markt voor wat Bershin aanduidt als Capability Academies of Mastery Learning Platforms. “Laten we eerlijk zijn, we hebben allemaal een LMS nodig, maar het “leert niemand echt iets”. Waar gaan mensen heen om inhoud te bekijken, experts te vinden, een cursus te volgen, een opdracht te krijgen en echt iets belangrijks en nieuws te “leren”? We hebben een platform nodig voor dit alles, en ik noem dit de Capability Academy of Mastery Learning Platform.”

5. Ten vijfde zijn tools voor werving en selectie van toenemend belang. “Tools die het houden van interviews vergemakkelijken of de beoordeling van technische vaardigheden en van zachte vaardigheden ondersteunen ontwikkelen zich razendsnel. Dit zijn “must-have” tools geworden.”

6. Ten zesde is er de opkomst van platforms voor contractbeheer. “De groei in hybride, contract- en gigwerk is nu eenmaal astronomisch. De meeste farmaceutische bedrijven, techbedrijven en distributiebedrijven hebben 40-60% van hun werknemers op contractbasis. Deze mensen hebben roostersystemen, salarisadministratie en verschillende vormen van onboarding, voordelen en informatiebeveiliging nodig.”

7. Op de zevende plaats staat de groeiende rol van Conversational AI, zoals vertegenwoordigd door ChatGPT. Die kan een enorme rol spelen als het gaat om werving,- en selectie, coaching, leren en andere vormen van HR-dienstverlening.

8. De markt voor Workspace Management groeit snel. “Nu hybride werk ingeburgerd is, hebben bedrijven een manier nodig om hetgebruik van ruimtes te plannen, apparatuur te regelen, teams bij elkaar te roepen en alle audiovisuele of andere hulpmiddelen voor vergaderingen in te stellen. “Stel je voor dat je intelligente informatie over gebruik, planning, locatie van werknemers en apparatuur allemaal in één intelligente app zou kunnen krijgen.”