De Unie raadpleegt ook niet-leden voor cao-afspraken

Online enquêtes onder leden en niet-leden voor en na de onderhandelingen moeten het draagvlak voor cao-afspraken peilen.

Het aantal vakbondsleden in Nederland daalt al jaren. Daarom zijn zij op zoek naar nieuwe manieren om met de potentiële achterban in contact te komen. Voorzitter Reinier Castelein van De Unie hoopt hiermee een nieuwe trend in te zetten. 
 
Breed gedragen arbeidsvoorwaarden 
Via het platform Digi-C wil De Unie leden én niet leden betrekken bij de cao-onderhandelingen. De Unie vindt het belangrijk dat iedereen betrokken wordt bij een cao. Castelein: ‘Zeker omdat de cao geldt voor iedereen in een organisatie of branche, vakbondslid of niet. Uiteindelijk hebben we allemaal belang bij breed gedragen arbeidsvoorwaarden. Daar sta ik voor.’ 
Castelein hoopt dat het percentage werknemers dat de enquêtes invult, hoger komt te liggen dan de participatiegraad en zou medewerking van de werkgevers daarbij toejuichen. ‘In samenwerking met de werkgevers kunnen we de werknemers erop wijzen dat de enquêtes er zijn.’
Onafhankelijk onderzoekbureau
Het platform wordt ontwikkeld in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau. De wetenschappelijke expertise van het onderzoeksbureau moet de kwaliteit van de resultaten bewaken die uit het platform en de raadplegingen naar voren komen.
 
De lancering van Digi-C maakt tevens deel uit van een bewuste strategie om de vakbond te digitaliseren. Castelein: ‘Door gebruik te maken van intuïtieve online instrumenten als ondersteuning van ons werk als werknemersvertegenwoordiger kunnen we ons als vakbond meer gaan richten op de persoonlijke aandacht voor de leden en de nieuwe behoeften die zij hebben zoals loopbaanondersteuning.’ 
 
Radiofragment BNR-radio met de toelichting van Unie-voorzitter Reinier Castelein: (http://www.bnr.nl/?service=player&type=fragment&articleId=2788419&audioId=2788728)