De valkuilen die de loonkloof in stand houden

75 procent van de Nederlandse werkgevers denkt dat een loonkloof niet voorkomt in de eigen organisatie.

Vrouwen in Nederland verdienen gemiddeld nog steeds 15 procent minder dan mannen. Nieuw onderzoek toont aan dat driekwart van de werkgevers denkt dat de loonkloof niet voorkomt binnen hun organisatie. Vaak blijkt dit wel het geval en stappen ze (onbewust) in verschillende valkuilen die de loonkloof veroorzaken en in stand houden.

Zo blijkt uit het onderzoek, uitgevoerd door Ipsos, dat meer dan de helft van de werkgevers (53%) bij het inschalen van een nieuwe medewerker naar het laatstverdiende salaris kijkt. Dat ligt bij mannen gemiddeld al hoger dan bij vrouwen. Daarnaast geeft 54 procent van de werkgevers aan vrouwen niet actief te stimuleren om door te stromen naar hogere posities. WOMEN Inc. wil dat werkgevers zich bewust worden van het feit dat de loonkloof waarschijnlijk ook bij hen voorkomt.

Daarom lanceert WOMEN Inc. de campagne 15 procent minder en de Gelijk Loon Check.

Suzan Steeman, expert arbeidsmarkt bij WOMEN Inc., begrijpt dat werkgevers denken dat er geen loonkloof in hun organisatie is: “In tegenstelling tot wat veel mensen aannemen, is het hebben van een functiehuis of hanteren van een CAO niet voldoende om loonverschillen te voorkomen. Dit komt doordat werkgevers zich vaak onbewust zijn van de oorzaken van de loonkloof. Daarom sporen we werkgevers aan om hun verantwoordelijkheid te nemen en de Gelijk Loon Check te doen, zodat werkgevers gemakkelijk kunnen meten of er sprake is van een loonkloof in hun organisatie.”

Rachelle van Daalen, Programmamanager Diversiteit & Inclusie bij ProRail, benadrukt dat het onderzoek de organisatie waardevolle inzichten geeft: “Door te onderzoeken of we vrouwen en mannen gelijk belonen voor gelijk werk, komen we erachter waar we nu staan op het aspect van diversiteit en inclusie. Na ons eerste onderzoek blijken er salarisverschillen te zitten in twee van de schalen. Er is nu een nadere analyse nodig om te kijken of dit verschil te verklaren is, of dat er sprake is van ongelijke beloning.”

15 procent minder

Omdat werkgevers een essentiële rol spelen bij het dichten van de loonkloof, richt WOMEN Inc. zich met de nieuwe campagne op hen. Zo wil WOMEN Inc. de bewustwording van werkgevers over de loonkloof vergroten en een gedragsverandering bewerkstelligen waardoor zij de loonkloof (mede) als hun verantwoordelijkheid zien en dit structureel aanpakken.

De campagnewebsite, in de vorm van een online magazine, bevat artikelen om werkgevers te informeren en inspireren én biedt concrete handelingsperspectieven zoals de Gelijk Loon Check en strategieën voor een eerlijk loonbeleid. De Gelijk Loon Check is een tool van WOMEN Inc. en dataexpert AnalitiQs, waarmee werkgevers gemakkelijk kunnen meten of er sprake is van een loonkloof in hun organisatie. Al sinds 2014 creëert WOMEN Inc. bewustwording over de loonkloof met de publiekscampagne Waar is mijn € 300.000,-?.