Het iEVP-model: de voordelen van een geïntegreerde waarde-propositie voor werknemers

Hoe kan een organisatie zorgen dat schaars talent haar ziet als aantrekkelijke werkgever? Dat vereist tenminste een integrale Employee Value Proposition, aldus Mark Mortensen, universitair hoofddocent organisatiegedrag INSEAD.

Op de site van de business school Insead raadt Mortensen bedrijven aan een geïntegreerde waardepropositie voor werknemers (iEVP) te ontwikkelen. Dit is een holistisch systeem dat bestaat uit vier onderling verbonden factoren: materiële proposities, groei en ontwikkeling, verbinding en gemeenschap, en betekenis en doel. Deze factoren lopen langs verschillende dimensies: korte termijn versus lange termijn, individueel versus collectief. Ze moeten worden behandeld als onderling afhankelijke delen van een geïntegreerd systeem en holistisch worden aangepakt om ervoor te zorgen dat een focus op de ene factor de andere niet ondermijnt.

Materiële proposities

Materiële proposities zijn de tastbare aspecten van het werk, zoals salaris, kantoorruimte, apparatuur, subsidies, flexibiliteit en andere extraatjes. Ze zijn het gemakkelijkst te bieden, te meten en te onderhandelen en worden direct gewaardeerd. Maar ze hebben ook de minste blijvende impact op retentie en kunnen gemakkelijk worden gekopieerd door rivalen.

Groei en ontwikkeling

Groei en ontwikkeling zijn de manieren waarop een organisatie werknemers helpt nieuwe vaardigheden te verwerven en waardevoller te worden op de arbeidsmarkt, zoals door training, promoties en het toewijzen van niejee rollen. Een van de belangrijkste redenen waarom mensen bij organisaties blijven, is omdat ze in staat zijn om vooruitgang te boeken in hun carrière. Dit is een bron van betrokkenheid, energie en vervulling die een belangrijk stuk van de puzzel vormt dat organisaties niet mogen verwaarlozen.

Verbinding en gemeenschap

Verbinding en gemeenschap zijn de relaties die werknemers vormen met collega’s. Sterke sociale banden fungeren als een cruciaal steunnetwerk, bevorderen wederzijdse verantwoordelijkheid en maken werknemers het gevoel dat ze gewaardeerd en gerespecteerd worden om wie ze zijn. Dit geeft aanleiding tot een energieke cultuur die mensen in staat stelt zichzelf openlijk te uiten en een dieper gevoel van verbondenheid bevordert. Deze interpersoonlijke banden zijn enorm belangrijk voor mensen, en het nalaten om de voorwaarden voor hun groei te bevorderen kan een negatieve invloed hebben op retentie.

Betekenis en doel

Betekenis en doel zijn de aspiratieve redenen waarom de organisatie bestaat en zijn het antwoord op de centrale vraag waarom werknemers het werk doen dat ze doen. Het letten op dit aspect van de iEVP kan helpen om de afstemming tussen de persoonlijke waarden en doelstellingen van werknemers en die van de organisatie te waarborgen. Verschillende studies ondersteunen het belang ervan voor retentie. Zo blijkt uit onderzoek dat sommige mensen lagere salarissen accepteren voor zinvol werk.

Gemeenschappelijke taal

De iEVP biedt een gemeenschappelijke taal om werkgevers en werknemers aan tafel te brengen en een gesprek te vergemakkelijken. Maar om dit effectief te implementeren, is er inzet, tijd en moeite nodig om ervoor te zorgen dat de vier factoren holistisch worden aangepakt. Dit kan het herstructureren van interne processen vereisen, aangezien veel organisaties momenteel de vier componenten afzonderlijk beheren.

iEVP

De eerste stap is om gegevens te verzamelen en te meten met betrekking tot wat je bedrijf momenteel aanbiedt op het gebied van de vier factoren, hoe werknemers ze ervaren en wat werknemers willen. Zodra je deze gegevens hebt, kun je deze gebruiken als basis voor gesprekken tussen de verschillende partijen. “Zorg ervoor dat je de iEVP op een geïntegreerde manier bespreekt en expliciet bent over hoe de factoren met elkaar samenhangen. Bespreek bij het werven op een doordachte, gestructureerde manier met kandidaten de relaties tussen de verschillende componenten.

Voortdurende meting

Door te bepalen of de behoeften van potentiële werknemers overeenkomen met die van de organisatie, kunt je kostbare aannamefouten verminderen. Door de redenering achter je iEVP expliciet te bespreken, kunt je ook een aanbod creëren dat aantrekkelijker is dan dat van je concurrenten”, schrijft Mortensen. “Als je nieuwe of bijgewerkte beleidslijnen implementeert, leg dan duidelijk uit aan bestaande werknemers waarom dit nodig is, hoe dit hen ten goede komt en hoe het beleid zich verhoudt tot de vier factoren. Dit kan werknemers helpen om na te denken over de bredere effecten en eventuele afwegingen te herkennen die ze over het hoofd kunnen zien.”

Beslissingen die worden genomen met betrekking tot de iEVP mogen niet star of vast zijn. Stel een ‘vervaldatum’ in voor wanneer je de iEVP en de achterliggende gegevens opnieuw moet bekijken om te bepalen of bepaalde beleidslijnen moeten worden aangepast. Bedrijven die een grote fusie of overname ondergaan, moeten dit mogelijk vaker doen. Voortdurende meting is essentieel om te evalueren hoe relaties tussen verschillende elementen binnen het systeem kunnen verschuiven naarmate spanningen of versterkende lussen na verloop van tijd sterker worden.