Wetenschappers definiëren de belangrijkste hefbomen voor succesvolle transformaties

De zes belangrijkste hefbomen voor een succesvolle organisatorische transformatie
Het succes van een organisatorische transformatie valt en staat met de emotionele steun die werknemers krijgen van hun leidinggevenden. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoekers van Oxford University en adviesbureau EY.

70 procent van alle organisatorische transformaties mislukt, maar het is mogelijk om de kans op een succesvolle transformatie te vergroten. Dit blijkt uit een recent artikel uit de Harvard Business Review van Michael Smets, Andrew White (beiden verbonden aan de Saïd Business School van Oxford University), Michael Wheelock en Adam Canwell (beiden verbonden aan EY Knowledge). 

Het artikel is gebaseerd op hun onderzoek naar organisatorische transformaties waarvoor ze meer dan 2.000 leiders en medewerkers in 23 landen en 16 sectoren hebben geïnterviewd. De helft van de respondenten is betrokken geweest bij een succesvolle transformatie, terwijl de andere helft een mislukte transformatie heeft meegemaakt.

De auteurs onderscheiden zes belangrijke hefbomen die de kans op een succesvolle transformatie vergroten:

De eigen bereidheid van de leider om te veranderen

Veel mensen denken dat het de taak van een leider is om naar buiten te kijken en anderen leiding te geven, maar volgens de onderzoekers is het beter eerst naar binnen te kijken als leider en de eigen relatie met verandering te onderzoeken.

Een gedeelde visie op succes

Het creëren van een eensgezinde visie op toekomstig succes is een ander uiterst belangrijk fundament van een transformatie. Werknemers moeten begrijpen dat het dringend noodzakelijk is de status quo te verstoren. Een overtuigend “waarom” kan hen helpen de onvermijdelijke uitdagingen aan te gaan die zich tijdens een transformatieprogramma zullen voordoen.

Een cultuur van vertrouwen en psychologische veiligheid

Vertrouwen en zorg van leiders kunnen een moeilijke transformatie emotioneel hanteerbaarder maken. In een bedrijf met een hoge mate van psychologische veiligheid vertrouwen werknemers erop dat ze hun meningen en zorgen kunnen delen zonder bang te hoeven zijn voor vergelding. Wanneer vertrouwen en psychologische veiligheid ontbreken, is het moeilijk om uw personeel te overtuigen de noodzakelijke veranderingen door te voeren.

Een balans tussen discipline en vrijheid

Transformaties hebben gedisciplineerd projectmanagement nodig. Uit het onderzoek bleek dat leiders van succesvolle transformaties medewerkers ook vrijheid boden om te verkennen, hun creativiteit te uiten en nieuwe ideeën te laten ontstaan. Dankzij deze balans is het personeel beter in staat wegen te vinden om aan te sluiten bij de langetermijndoelstellingen van de transformatie.

Een erkenning dat technologie zijn eigen emotionele reis met zich meebrengt

De leiders in het onderzoek beschouwen technologie als de grootste uitdaging bij hun transformatie-inspanningen. Bij de invoering van nieuwe systemen of technologie zijn veel emoties te beheersen, van stress over hoe het werkt tot angst of het banenverlies zal veroorzaken of het systeem zal vertragen.

Een gedeeld gevoel van eigenaarschap over het resultaat

Bij de succesvolle transformaties werkten leiders en werknemers samen om een omgeving te creëren waarin iedereen zich medeverantwoordelijk voelde voor de visie en het resultaat van de transformatie.

Een goed voorbeeld is de snelle overgang van veel bedrijven naar virtueel en extern werken tijdens de pandemie. Vanwege de snelheid en de urgentie van de verandering moesten leiders nauw samenwerken met het personeel om nieuwe werkwijzen te creëren en veel meer openstaan voor de mening van werknemers over wat wel en niet goed ging. Deze massale co-creatie hielp een gevoel van trots en gedeelde verantwoordelijkheid op te bouwen bij zowel de leiding als het personeel.