UWV waarschuwt: Deadline Day nadert voor de definitieve aanvraag van de NOW-steun

UWV
Het omzetverlies bepaalt of werkgevers recht hebben op de 9,1 miljard euro coronasteun die is voorgeschoten.

Volgende week woensdag is de laatste dag voor werkgevers die NOW-steun genoten, om hun definitieve omzetverlies op te geven gedurende vier periodes tussen oktober 2020 en september 2021. Dit verlies bepaalt de definitieve NOW-steun waarop ze recht hebben.

Tussen oktober 2020 en september 2021 werden in totaal 228.000 aanvragen toegekend aan zo’n 98.000 werkgevers. Uitkeringsinstantie UWV keerde over deze vier periodes 9,1 miljard euro aan voorschotten uit.

Berekening daadwerkelijk omzetverlies

Nog ongeveer 43.000 werkgevers moeten hun definitieve omzetverlies uit deze periode uiterlijk op 22 februari doorgeven aan UWV en een eindrekening aanvragen. Lukt het werkgevers niet om de benodigde informatie op tijd in te sturen, dan kunnen ze nog veertien dagen uitstel krijgen. Bijvoorbeeld omdat hun accountant of boekhouder niet snel genoeg een berekening over het omzetverlies kan aanleveren.

Dit uitstel moeten werkgevers dan wel aanvragen voor volgende week donderdag. Verzuimen werkgevers om de definitieve berekening aan te vragen, dan kan dat leiden tot terugvordering van de volledige NOW-steun.

Werkgevers ontvingen bij de NOW eerst een voorschot, gebaseerd op een verwacht omzetverlies. De definitieve NOW-uitkering wordt vastgesteld op basis van het daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom in de betreffende periode. Deze informatie is wat werkgevers nu aan UWV moeten opgeven.

Gecombineerde deadline

De uitkeringsinstantie hanteert een gecombineerde deadline voor vier periodes tussen oktober 2020 en september, 2021. Zo kunnen werkgevers het berekenen van het omzetverlies en het insturen ervan naar UWV combineren. Ze hoeven dan niet voor elke periode waarin ze NOW-steun aanvroegen, opnieuw een verklaring aan te vragen bij de accountant of de boekhouder.

Werkgevers die in een periode meer dan 125.000 euro aan NOW-steun hebben ontvangen, moeten een accountantsverklaring over het omzetverlies opsturen aan het UWV. Bij 40.000 euro aan voorschot is een zogeheten derdenverklaring nodig, bijvoorbeeld van de boekhouder.

Ongeveer vijftigduizend werkgevers zijn klaar met hun aanvraag van de definitieve berekening. In totaal gaat het dan om bijna 107.000 (47 procent) van de 228.000 uitgekeerde voorschotten waarvoor nog zo’n berekening moet worden aangevraagd.

Online dashboard UWV

Werkgevers die uiteindelijk geen berekening insturen, kunnen zich straks niet beroepen over onwetendheid over de deadline. Het UWV benadert hen via post, mail en telefoon. Daarnaast roepen online advertenties, advertenties in vakbladen en radiospotjes op tot actie.

Het UWV heeft op 23 januari een online dashboard gelanceerd met informatie over de definitieve berekeningen. Per NOW-periode is te zien hoeveel aanvragen er binnen zijn en hoeveel er nog gedaan moeten worden. Ook kan de informatie uitgesplitst worden naar onder meer regio, sector en bedrijfsomvang. Het dashboard laat bovendien zien hoe vaak er sprake is van nabetalingen en terugvorderingen.