Dekkingsgraden pensioenfondsen herstellen

De indicatieve gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus gestegen van 108 naar 109 procent. De rente bewoog nauwelijks en de beleggingsportefeuille behaalde een positief rendement. De stijging van de eerste helft van dit jaar wordt hiermee opgepakt, na een terugval in juli. 

Dit constateert pensioenspecialist Aon die dagelijks de hoogte van de gemiddelde dekkingsgraad bijhoudt. De indicatieve beleidsdekkingsgraad, gebaseerd op de gemiddelde dekkingsgraad van de afgelopen twaalf maanden, is constant gebleven op 103 procent. 

Deze dekkingsgraad ligt boven het aangepaste tijdelijk wettelijk vereiste minimum. Aangezien deze dekkingsgraad van 103 procent een gemiddelde betreft, zijn er ook fondsen met een lagere beleidsdekkingsgraad. Met de stijgingen in de eerste helft van dit jaar lijken de meeste fondsen echter uit de gevarenzone te zijn. 

De rente bewoog nauwelijks in het eerste deel van augustus, maar de laatste dagen was er toch sprake van een lichte stijging. Per saldo steeg in een maand tijd de risicovrije rente over de eerste veertig jaar met gemiddeld vier basispunten. De verplichtingen daalden daardoor met 0,7 procent.

Hoewel financiële markten sterk begonnen in augustus dankzij goede economische cijfers, namen de zorgen bij beleggers toe. Dit door de snelle verspreiding van de deltavariant van het coronavirus in Amerika en China, wat van invloed is op de economische groeiverwachtingen. 

Ook de forse stijging van de consumentprijsindex (5%) hadden invloed. De kans op beleidsmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank FED nemen toe. Door deze onzekerheid daalt de lange rente.

Nu de dekkingsgraden zich positief ontwikkelen, is er ook tijd en ruimte voor fondsen om zich met andere zaken bezig te houden. Opvallend is het datalek dat recent geconstateerd werd bij de Blue Sky-Group. Dat maakt meer en meer duidelijk dat cyberrisico’s zich overal voordoen en ook pensioenfondsen en hun uitvoeringsadministraties moeten zorgen dat interne processen en controles op orde zijn. 

Daarnaast is het klimaat enorm onder de aandacht gekomen door recente natuurrampen en het IPCC-rapport. Ook pensioenfondsen moeten hier aandacht aan besteden. 

De voorbereiding voor het nieuwe pensioenstelsel zal veel vragen van de bestuurders van fondsen. Daarnaast moeten pensioenfondsen met de eigen risico beoordeling (ERB) aan de slag. Fondsen zijn verplicht om voor 31 december van dit jaar een ERB uit te voeren.