Derde steunpakket uitgebreid, maar is het voldoende?

Het derde steunpakket voor het bedrijfsleven is uitgebreid, hebben de ministers Koolmees, Wiebes en Hoekstra van Financiën vanmiddag bekend gemaakt.

Meer bedrijven komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vaste lasten  en er komt eenmalige steun voor in ieder geval de horeca. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland noemt de aangekondigde aanpassingen ‘een stap in de goede richting om bedrijven in zwaar getroffen sectoren met meer maatwerk door de crisis te loodsen’. 

“Komende tijd moeten we echter nauwgezet bekijken of dit voldoende is voor deze sectoren, want dat is de vraag. Dit hebben we ook met het kabinet afgesproken”, zeggen de ondernemingsorganisaties in reactie op de nieuwe maatregelen van het kabinet waarover zij de afgelopen weken hebben onderhandeld.

TVL voorlopig los van SBI-codes

VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen: “Met de nieuwe ingrijpende corona-maatregelen was duidelijk dat er gekeken moest worden naar extra steunmaatregelen voor ondernemers. We hebben daarover intensieve gesprekken gevoerd de afgelopen weken. Het is goed dat het kabinet nu toch heeft besloten de SBI-codes los te laten zodat, in ieder geval tot eind dit jaar, iedere ondernemer met flink omzetverlies een tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) kan krijgen. Daar hebben wij ons steeds hard voor gemaakt. 

“Dit is broodnodig omdat nog steeds ondernemers, bijvoorbeeld in het transport, buiten de boot vielen. We blijven de komende weken met het kabinet in gesprek om te kijken of de steunmaatregelen verder aangepast moeten worden als de corona-maatregelen aanhouden en de coronacrisis zich verder verdiept. Ook de aanstaande versobering van het steunpakket per 1 januari zullen we waarschijnlijk opnieuw moeten wegen.”

Virus indammen met extra testcapaciteit

In totaal trekt het kabinet een half miljard euro extra uit voor aanpassingen in het steunpakket. Onderdeel van de maatregelen is ook een verlenging van de garantieregelingen voor ondernemers. Belangrijk is nu volgens de werkgeversorganisaties dat de komende weken alles op alles wordt gezet om het virus in te dammen. 

Daarvoor is het van belang dat we de komende weken de testcapaciteit verhogen. Zo kan iedereen snel getest worden. Verder is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de basisregels en dat ondernemers hun protocollen goed toepassen. Als goed voorbeeld noemen de werkgeversorganisaties de afspraken die zijn gemaakt met de detailhandel, zodat er veilig gewerkt en gewinkeld kan worden. Gemeentes kunnen dit ondersteunen met goede handhaving.