DGA’s blijken zeer gevoelig voor belastingtarieven

Directeuren-grootaandeelhouders zijn gevoelig voor belastingregels bij het vaststellen van hun loon en of zij wel of geen winst aan zichzelf uitkeren.

In een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) heeft nu vastgesteld wat al werd vermoed: dga’s laten zich leiden door fiscale prikkels bij het inkomen dat zij uit hun onderneming halen. Zij betalen belasting over hun winst (vennootschapsbelasting (Vpb)), hun arbeidsinkomen (box 1) en hun kapitaalinkomen (box 2). Deze laatste belasting kan worden uitgesteld. 
 
Verdeling van inkomen over box 1 en 2 
Een CPB Discussion Paper onderzoekt de mogelijkheden die DGA’s hebben voor het schuiven tussen arbeidsinkomen en kapitaalinkomen en van inkomen over de tijd. Hiervoor worden gegevens uit individuele belastingaangiften in de periode 2007–2011 gebruikt. Dit maakt het mogelijk om de verdeling van de aangegeven inkomens in box 1 en 2 te bestuderen.
 
Er zijn vier hoofdbevindingen. De eerste is dat de verdeling van het aangegeven looninkomen in box 1 een sterke piek vertoont bij het minimumbedrag van de gebruikelijkloon-regeling. De piek wordt gevonden voor alle jaren en was 41.000 euro in 2010. 
 
Tarief omhoog, belastbaar inkomen omlaag
verlaging De tweede bevinding is een concentratie van aangiftes in box 1 met een belastinggrondslag die net voor een tariefgrens ligt. De verhoging van het marginaal tarief met 10 procentpunten bij de hoogste tariefgrens verlaagt het belastbaar inkomen met 0,6% tot 1,1%. Dit resultaat is vergelijkbaar met internationale bevindingen. 
 
Op de derde plaats is een sterke reactie te zien van uitgekeerde dividenden in 2007 toen het tarief in box 2 tijdelijk werd verlaagd van 25 naar 22%. In 2007 waren er bijna 22.000 DGA’s die een box-2-inkomen aangaven dat exact gelijk was aan de tariefgrens (250.000 euro). In 2008, na de stijging van het tarief met 3 procentpunt, waren dat minder dan 400 DGA’s. Dat leidde in 2007 tot twee keer zo hoge belastingopbrengsten van box 2. 
 
Winst in de onderneming laten
Ten slotte stellen de onderzoekers dat dga’s geneigd zijn winst in de onderneming te laten zitten. Een stijging van het eigen vermogen met 1% leidt ertoe dat een half procent meer winst wordt uitgekeerd. Redenen daarvoor kunnen zijn: te weinig liquiditeit, sparen voor pensioen, wachten op een tariefsverlaging of belastingontwijking, aldus het CPB.