DNB ontvangt Diamand Award voor diversiteitsbeleid

De Nederlandsche Bank heeft de Diamant Award van stichting Talent naar de Top ontvangen vanwege de stijging van het percentage vrouwen in managementposities en zijn aanpak op het gebied van diversiteit. 

Talent naar de Top is een stichting met een maatschappelijke doelstelling voor meer divers talent in de (sub)top in het bedrijfsleven. Volgens de stichting is het gemiddelde aandeel vrouwen van 30,1 naar 32 procent gestegen bij bedrijven die het Charter Talent naar de Top hebben ondertekend. 

Bij 66,4 procent van deze bedrijven nam het aandeel vrouwen in de top toe, bij 23 procent daalde het en bij 11 procent bleef het gelijk.

DNB ontving de award vanwege het hoge percentage vrouwen op managementposities: 36 procent. Volgens Nicole Stolk, Directeur Resolutie en Intern Bedrijf bij DNB, is een evenwichtige man-vrouwverhouding een van de speerpunten van het diversiteitsbeleid.

“In 2012 begonnen we met concrete acties om meer vrouwen op hogere posities te krijgen. Ons streefcijfer in 2014 was 32 procent vrouwen op managementposities en nu, juni 2021, zitten we op 37 procent. Twee van de vijf directieleden zijn op dit moment vrouw en vier van de zeven RvC-leden.”

Stolk stelt het meest trots te zijn op het feit dat DNB niet alleen maar inzet op meer diversiteit, maar ook op inclusie. “We streven ernaar dat de organisatie een plek is waar mensen het gevoel hebben erbij te horen en zichzelf kunnen zijn. Het lukt nog niet altijd, daar moeten we echt op blijven inzetten. Diversiteit bevorderen en benutten vanuit een inclusieve benadering is een must.”

“Inzetten op meer diversiteit is geen eenmalige actie of het afvinken van gestelde doelen”, vult Stolk aan. “Doorleef het met je bestuur, met je organisatie. Alleen vanuit intrinsieke motivatie maak je stappen naar een meer diverse en inclusieve organisatie. Het is iets wat je continu moet blijven doen, en samen moet doen.”

 

Gerelateerde artikelen