Digitale rekenhulp voor werknemers met schulden

Medewerkers met schulden kunnen vanaf deze week zelf berekenen op welk deel van hun inkomen geen beslag mag worden belegd.

Deze zogenoemde beslagvrije voet zorgt er voor dat er voldoende geld overblijft om van te kunnen leven. Daar mogen deurwaarders niet aankomen. Het vaststellen van die beslagvrije voet is ingewikkeld.
Er zijn veel gegevens voor nodig die de schuldenaar zelf moeten aanleveren. Daardoor wordt de hoogte van de beslagvrije voet lang niet altijd goed berekend. Dat kan er toe leiden dat een medewerker met schulden te weinig geld overhoudt om van te leven.
Grondige aanpassing regels
Om dat te verbeteren vereenvoudigt staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de berekening van de beslagvrije voet grondig. Voor het eind van dit jaar wil zij de wetgeving die hiervoor nodig is door beide Kamers heen hebben.
Om mensen te helpen die nu nog te maken hebben met de ingewikkelde beslagvrije voet, is er sinds deze week een webtool. Die digitale hulp moet mensen in staat stellen meer inzicht te krijgen in de manier waarop de beslagvrije voet is vastgesteld.
Informatie aan de beslaglegger
Als zij zelf kunnen berekenen waar ze recht op hebben en hoe dat is bepaald, zijn mensen zich ook meer bewust welke informatie ze moeten doorgeven aan de beslaglegger. En dat het belangrijk is om het door te geven als er iets in hun leefsituatie verandert.
De tool is te vinden op: http://www.uwbeslagvrijevoet.nl/