Dit is een misverstand over millennials en zo zit het wel

Over millennials bestaan tal van misverstanden. Zoals dat zij in 2025 maar liefst 75 procent van uw personeel uitmaken. Waar komt dit vandaan en hoe zit het wel?

U heeft het vast weleens gelezen: in 2025 is 75 procent van uw personeel een millennial. En daarom moet u nu zorgen dat uw organisatie zo aantrekkelijk mogelijk is voor deze jonge generatie. Maar heeft u zich weleens afgevraagd of dit ook klopt?

Een paar weken geleden besloot ik om het eens na te rekenen. Het resultaat? Het is getalsmatig onmogelijk dat millennials ooit 75 procent van het personeelsbestand uitmaken. Maar waar komt dit percentage vandaan? En wat kunt u dan wel verwachten?

Anita Lettink, SVP Strategy & Alliances bij NGA Human Resources licht een tipje van de sluier op over deze mondige generatie. Het is een generatie van jonge medewerkers die zijn opgevoed met social media, maar zeker niet de eersten zijn die hun werkomgeving willen veranderen. Die eer komt toe aan de babyboomers, de vroegere rebellen die nu van hun nakomelingen een koekje van eigen deeg krijgen!

Auteur: Anita Lettink, SVP Strategy & Alliances bij NGA Human Resources

 

 

Waarom zijn we zo gefascineerd door millennials?

Social media hebben deze generatie tot een stereotiep fenomeen gemaakt. Opeens is er een massa jongeren die de wereld overneemt, bedrijven bestormt en een nieuwe manier van werken introduceert. Een generatie die de aandacht niet lang vasthoudt, voortdurend behoefte aan feedback heeft en waarvoor we nieuwe werkvormen als gamification introduceren.

Millennials zijn geboren tussen 1981 en 1996. Ze zijn handig met technologie en verwachten overal bereikbaar te zijn. Ze hebben een eigen mening en stellen lastige vragen. Hoe kan het dat we privé betere technische hulpmiddelen hebben dan op het werk? Als we worden beoordeeld op resultaten en die leveren, wat maakt het dan uit hoe, waarom en wanneer we werken? Waarom zou ik mij van één werkgever afhankelijk maken als die mij bij de eerste tegenslag ontslaat?

Geen genoegen nemen met de status quo is echter niets nieuws. De babyboomers waren de ‘nieuwe tieners’ van de jaren vijftig en zestig en ageerden tegen de bedrijfshiërarchie. Vervolgens arriveerde de Generatie X als de latch-key kids die een betere balans tussen werk en privé zochten en deeltijd introduceerden. Ironisch genoeg zijn het deze twee groepen die nu vinden dat millennials werk en bedrijven op zijn kop zetten.

Werkgevers vinden het belangrijk om millennials te accommoderen. Want als zij in 2025 maar liefst 75 procent van de medewerkers zijn, dan wil je jezelf zo aantrekkelijk mogelijk maken. Maar dit beroemde getal, waarop veel organisaties hun toekomstige personeelsplanning en veranderingen baseren, is niet op feiten gebaseerd.

Waar komt die 75 procent vandaan?

Uit de marketing natuurlijk!

In april 2011 publiceerde de Business Professional Women (BPW) Foundation haar rapport Gen Y Women in the Workplace (pdf). Hierin stond dat Generatie Y (millennials) tegen 2025 ongeveer 75 procent van wereldwijde beroepsbevolking zouden uitmaken.

Dit citaat uit het BPW-rapport werd opgepikt door populaire media, waaronder Forbes, Time en Mashable en via deze publicaties werd ‘75 procent millennials in 2025’ een feit. Afgelopen juni las ik het in het Trend Compass 2019 een bijdrage hierover van Allianz. Eerder gebruikten PwC (pdf), Deloitte (pdf), Brookings en EY (pdf) hetzelfde referentiepunt in onderzoeksrapporten, en namen het World Economic Forum, Accenture (pdf) en SHRM het over.

HCM-leveranciers zoals Workday, Ultimate, SuccessFactors en Oracle volgden, evenals commerciële bedrijven. Zo waren bedrijven die beslissingen baseerden op dit percentage VISA, CBRE, Coca Cola, American Express, Salesforce en anderen over de hele wereld.

75 procent millennials in 2025: kan dat wel?

Tijdens conferenties en seminars heb ik sprekers regelmatig horen zeggen dat millennials in 2025 75 procent van de beroepsbevolking zijn, zonder er verder bij stil te staan. Maar toen ik onlangs het rapport van Allianz las, vroeg ik me af hoe het kan dat één generatie 75 procent van het personeel vertegenwoordigt. En dat er voor de resterende drie generaties slechts 25 procent overbijft?

Ik besloot om een onderzoek te doen op basis van officiéle bronnen. Het was niet moeilijk om vast te stellen dat de beroepsbevolking nooit voor 75 procent uit millennials kan bestaan. En te ontdekken dat de piek aan millennials al rond 2020 wordt bereikt! Daarna komt Generatie Z snel de werkvloer op en neemt het percentage verder af. Een hele andere uitkomst dus!

Hoe ziet je personeelsbestand er in 2025 uit?

Laten we starten met de basis: de onderstaande tabel toont de werkelijke wereldwijde beroepsbevolking in miljoenen, op basis van VN-gegevens. Dit zijn de mensen die kunnen werken. De tweede regel toont de wereldwijde arbeidsparticipatie, op basis van ILO-gegevens. Dit zijn alle mensen die een baan hebben. In de loop van het decennium blijft het totale aantal mensen tussen 20 en 65 gestaag groeien, evenals de beroepsbevolking:

  2020 2025 2030
beroepsbevolking 4,525 4,741 4,940
arbeidsparticipatie 3,248 3,378 3,495

De volgende afbeelding toont de verdeling van de generaties (op basis van definities van Pew Research) in de beroepsbevolking. Zoals u ziet, zijn de millennials de grootste groep, maar worden ze nooit meer dan 43,3 procent van de beroepsbevolking.

Ik heb verschillende scenario's doorgerekend om te kijken of millennials ooit 75 procent van de beroepsbevolking worden. Ik heb er geen gevonden: alleen als je millennials en de Generatie Z combineert, vormen ze in 2030 74,7 procent van de beroepsbevolking. Dan tel je iedereen tussen de 20 en 49 jaar mee, en dat is altijd al de groep die 75 procent van de werkenden vormt.

Zelfs als de heflt van de overige drie generaties stopt met werken, vormen millennials maar 60,2 procent van de beroepsbevolking. En dat is een scenario dat zeer onwaarschijnlijk is, nu mensen langer moeten doorwerken.

Als je inzoomt op continenten, dan vallen Afrika en Europa op. In afwijking van de wereldwijde trend groeien de Europese millennials van 34,1 procent in 2020 naar 36,9 procent van de beroepsbevolking in 2030. Het percentage stijgt als gevolg van de vergrijzing in combinatie met een afnemende bevolkingsomvang.

In Afrika zien we het omgekeerde: door de jonge bevolking vormen millennials in 2020 al 50,5 procent van de beroepsbevolking. Daarna is ook hier de globale trend van toepassing en daalt het percentage millennials.

Denk na over het ‘waarom’ van diversiteit

Laatst zei iemand vol trots tegen mij dat zijn organisatie in 2019 al voor 75 procent uit millennials bestaat. Hij keek vreemd op toen ik antwoordde dat zij dan een onevenredig groot aantal jonge mensen in dienst hebben en dat HR eens moest nadenken over leeftijdsdiscriminatie. Dat is wat er gebeurt als je van fictie een feit maakt.

Alle gegevens die ik heb gebruikt, zijn via internet gratis beschikbaar. U kunt dit onderzoek eenvoudig herhalen, gericht op de situatie van uw eigen bedrijf. Afhankelijk van de branche waarin u werkt of het soort werk (mentaal versus fysiek) dat verricht wordt, kan er een verschil zijn tussen de algemene spreiding en de spreiding van generaties in uw bedrijf. Dat is prima, zolang u kunt verklaren waarom dat is.

Het is goed om stil te staan bij de diversiteit van uw personeelsbestand en u af te vragen wat u kunt doen om andere groepen aan te trekken. Ik heb eerder gezegd dat de verschillen binnen een generatie veel groter zijn dan die tussen de generaties.

Hoewel een generatie in dezelfde tijd opgroeit en gevormd wordt door dezelfde gebeurtenissen (cultureel, economisch, politiek et cetera), is je persoonlijkheid van grotere invloed op je werkhouding. Niemand is hetzelfde, en maatwerk en personalisatie worden steeds belangrijker.

Onderzoek toont aan dat een divers personeelsbestand in alle opzichten leidt tot betere bedrijfsprestaties. Als u een divers personeelsbeleid wilt voeren, moet u weten, wie voor uw bedrijf (wil) werken en wat zij belangrijk vinden.

Behandel mensen als individuen en geef ze opties (geld, tijd et cetera), zodat zij de keuzes kunnen maken die passen bij hun manier van leven. Personalisering van beloningscomponenten kan u helpen bij het positioneren als employer of choice. En mocht u binnenkort nog eens een ‘feit’ horen, vraag u dan af of het waar is. U weet nu dat dat niet altijd zo is.

Waarom neemt u niet deel aan wat de diepste duik in de toekomst van werk en betaling tot nu toe zal zijn? De wereldwijde HR2025-enquête kan hier worden ingevuld. De bevindingen zullen begin 2020 worden gepubliceerd.