Diversiteitsbeleid faalt ondanks hogere budgetten

Diversiteitsbeleid faalt ondanks hogere budgetten
Ondanks dat internationale bedrijven ten opzichte van vorig jaar 41 procent meer uitgaven aan inclusie en diversiteit (I&D), worstelen zij nog met dezelfde problemen rondom dit thema. Werven en behouden van divers talent lukt nog steeds niet goed.

Desondanks beweren ruim negen op de tien respondenten dat hun inclusie- en diversiteitsprogramma’s effectief zijn.

Dit blijkt uit onderzoek van advocatenkantoor Baker McKenzie onder 900 HR- en I&D-beleidsbepalers bij (inter)nationale organisaties. Van al die organisaties wereldwijd besteden Nederlandse bedrijven met gemiddeld 4,4 miljoen dollar relatief het meest aan I&D. Niet bewustwording, maar het creëren van een open cultuur (75 procent) heeft in Nederland de hoogste prioriteit.

Volgens de ondervraagde HR-professionals blijkt vooral onderrapportage een belangrijk punt van aandacht. Zo stelt 34 procent van hen dat I&D gerelateerde issues onvoldoende worden gerapporteerd. Twee derde vreest dat managers dergelijke problemen en klachten voor zich houden. 

HR-beleidsmakers hebben nog geen idee van hoe zij het probleem moeten oplossen. Van hen is 55 procent het ermee eens dat vergroten van de bewustwording over het thema topprioriteit heeft. 

Twee derde van de respondenten pleit om dit via nieuwe trainingen te bereiken. Driekwart stalt dat sturen op data beter kan helpen bij het bepalen van kansrijke I&D-initiatieven.

Ten opzichte van 2020 hebben Nederlandse organisaties maar liefst 32 procent meer uitgegeven aan inclusie- en diversiteitsprogramma’s, wat neerkomt op 0,053 procent van de omzet.