Mijd de gendervalkuil: groeiende startups verliezen snel gender-diversiteit en raken achterop

Diversiteitsschuld dreigt bij start-ups
Start-ups doen er vanaf het begin goed aan rekening te houden met genderdiversiteit.

Start-ups met weinig vrouwelijke medewerkers krijgen steeds meer moeite krijgen om vrouwen aan te trekken. Dit leidt tot een vicieuze cirkel waarbij meer mannen dan vrouwen worden aangenomen en de werkvloer steeds eenzijdiger wordt. Zo ontwikkelen ze een ‘diversity debt’, een diversititeitsschuld.

Dit concluderen Yuval Engel en Tanja Hentschel van de Universiteit van Amsterdam en twee Amerikaanse collega’s in een onderzoek waarom vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in tech-startups.

Diversiteitsschuld door snelle groei

De snelle groei die start-ups doormaken, draagt bij aan de groei van de diversiteitsschuld omdat het werven en aannemen van een diverse groep te weinig aandacht krijgt. Het argument dat vrouwen niet te vinden zijn in de tech-industrie, blijft niet overeind. Bedrijven zien vaak niet genoeg vrouwen in hun kandidatenpoel binnenstromen en concluderen dan dat er simpelweg geen vrouwen in hun veld zijn. Maar wellicht worden vrouwen niet gezien omdat ze geen interesse hebben in een werkplek met een slechte ’track record’ op het gebied van diversiteit.

Probleem in vroeg stadium aanpakken

Het vraagstuk van genderdiversiteit bij start-ups is interessant omdat deze kleine bedrijven nog wendbaar zijn en dus een grotere kans hebben om het probleem in een vroeg stadium aan te pakken en het zichzelf versterkend mechanisme dat leidt tot een steeds grotere diversiteitsschuld tegen te gaan.

Bron: Yuval Engel, Trey Lewis, Melissa S. Cardon en Tanja Hentschel: ‘Signaling Diversity Debt: Startup Gender Composition and the Gender Gap in Joiners’ Interest’ (Academy of Management Journal, 10 november 2022)