Doelen stellen werkt bij halen vrouwenquotum

Organisaties die zich vast laten leggen op een doel om meer vrouwen te benoemen in de top, halen dat vaker.

Die conclusie trekt Talent naar de Top op basis van de prestaties van de 276 organisaties die door de jaren heen waren aangesloten. Afgelopen jaar steeg het percentage vrouwen in de top bij die organisaties naar gemiddeld 32 procent. Zo'n twee derde van de aangesloten organisaties stelde meer vrouwen aan in topfuncties.

De stichting, die in 2008 vanuit diverse ministeries is ontstaan, denkt dat haar aanpak meer bedrijven kan helpen, zegt voorzitter Mariëtte Turkenburg. Zeker nu zij binnenkort wettelijk verplicht worden om aan een vrouwenquotum te voldoen. “Het werkt om een commitment aan te gaan.”

Bij Talent naar de Top spreken organisaties een streefcijfer af, waar ze naartoe gaan werken. Daar kunnen ze steun bij krijgen van die organisatie of van een van de vele adviseurs op het gebied van diversiteitsbeleid. “We laten de top van het bedrijf tekenen, dus toch vaak nog de topman. Dat geeft een signaal af en dat betekent ook dat bedrijven er echt voor gaan.”

Vorig jaar had 58,3 procent van de aangesloten bedrijven een evenwichtige verdeling in het bestuur en bij 80 procent van de raden van commissarissen was dit ook zo. Bij raden van toezicht bleef dat percentage gelijk op 30, maar was er geen enkele organisatie meer zonder minimaal een vrouw als lid.

De subtop blijft nog wel een aandachtsgebied. In de twee managementlagen onder de absolute top gaat de groei van het aantal vrouwen maar langzaam. “Dat noemen we wel de lekkende pijp”, legt Turkenburg uit. “Er is nog altijd een aanzienlijke uitstroom van vrouwen rond hun 35e. Cultureel wordt er toch van hen verwacht dat ze een stapje terug doen als er een gezin wordt gesticht. Door zo'n dynamiek is het moeilijk om door te gaan en voldoende ervaring op te doen.”

Een ander bemoedigend teken is volgens Talent naar de Top dat meer bedrijven zich ook richten op het aanstellen van managers uit verschillende culturen. “Als ze hun doel voor vrouwen hebben gehaald, gaan veel bedrijven diversiteit breder bekijken.”