Door corona blijft vernieuwing 167 cao’s liggen

Daar staan 187 cao’s nieuw afgesloten cao’s tegenover.

Door de coronacrisis zijn er veel minder nieuwe cao's afgesloten dan doorgaans het geval is. In 2020 verliepen volgens werkgeversorganisatie AWVN 167 overeenkomsten zonder dat deze zijn vernieuwd. Daarmee hebben 700.000 werknemers te kampen met oude afspraken. Doorgaans worden zo'n 100 afspraken niet vernieuwd.

In heel 2020 werden in totaal 187 cao’s gesloten, waarvan 56 voordat de crisis uitbrak. In een “normaal jaar” worden volgens de organisatie bijna 300 cao’s afgesloten.

Volgens de naar eigen zeggen belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers is het aantal niet-vernieuwde cao’s kenmerkend voor het cao-jaar 2020. Door de crisis en de vele onzekerheden over de toekomst hielden werkgevers en werknemers elkaar veelal “in gijzeling”.

In de laatste maanden van 2020 was volgens de AWVN nog wel sprake van een kleine inhaalslag, maar die was onvoldoende om de sinds maart ontstane achterstand in te lopen. Met name de tweede lockdown en de economische onzekerheid die daaruit voortvloeit hebben een sterke stijging van het aantal nieuwe cao’s in de laatste maanden van het jaar voorkomen.

De onderhandelaars kwamen in december gemiddeld tot een loonafspraak van 1,7 procent, gelijk aan november. Voor de crisis losbarstte werden afspraken van meer dan 3 procent bereikt De AWVN verwacht dat in januari opnieuw een lager gemiddelde zal worden afgesproken.

(ANP)

 

Gerelateerde artikelen