Doorstroom vrouwen naar de top stagneert

Het aantal vrouwelijke bestuurders in de top van het bedrijfsleven daalt voor het eerst sinds 2007.

Van de leden van de raad van bestuur bij Nederlandse beursfondsen is nu 7,1% vrouw. Vorig jaar was dat 7,8%. Dat blijkt uit de jaarlijkse Female Board Index, opgesteld door Mijntje Lückerath van business-school Tias in Tilburg.
De Nederlandse Female Board Index 2016 geeft een overzicht van de vrouwelijke vertegenwoordiging in de Raden van Bestuur (RvB) en Raden van Commissarissen (RvC) van 83 Nederlandse NV’s met een notering aan de Euronext Amsterdam.
 
Positieve trend commissarissen
Bij de commissarissen zet de al jaren stijgende lijn wel licht door. In 2015 werd 21% van de commissariaten vervuld door een vrouw, dit jaar 23%. De aanhoudende trend is ook dat opvallend veel nieuwe vrouwelijke commissarissen uit het buitenland komen (65 procent). Bij de mannen is dit 41%.
 
Nederlandse bedrijven zijn niet wettelijk gebonden aan een quotum. De afgelopen jaren gold een streefgetal van 30% vrouwen voor de raad van bestuur én de raad van commissarissen. Deze bepaling is echter vervallen.
 
Volgens Lückerath is het streefgetal van 30% zwaar. Maar los van quota en wat de overheid wil, is ook de vraag of het maatschappelijk wenselijk is dat vrouwen zo ondervertegenwoordigd zijn in de top van het bedrijfsleven, aldus de hoogleraar.
 
Slechts twee bedrijven halen het streefgetal
AkzoNobel en PostNL voldoen als enige twee bedrijven dit jaar aan het Nederlandse streefgetal van 30% voor RvB én RvC. Vorig jaar voldeed nog geen enkel bedrijf aan het Nederlandse streefgetal.
 
24 ondernemingen voldoen aan het streefgetal voor de RvC (in 2015 ook 24), 9 bedrijven voldoen aan 30% in de RvB (10 in 2015). Bij 23 beursfondsen bestaan zowel bestuur als toezicht volledig uit mannen. Dat geldt onder anderen voor Boskalis, Vopak, Ajax en Pharming. Zij delen de laatste plaats in de ranking.  

Gerelateerde artikelen