Personeelstekort remt driekwart bedrijven – vooral grote ondernemingen worstelen met schaarste en werkdruk

UWV
Ruim driekwart van de ondernemers in ons land ervaart dit kwartaal een tekort aan arbeidskrachten. Dat is iets minder dan een jaar eerder toen ruim 84 procent hiermee te maken had.

Dit melden het CBS, KVK, het Economisch Instituut voor de Bouw, MKB-Nederland en VNO-NCW op basis van de Conjunctuurenquête Nederland (COEN). Nederlandse bedrijven worstelen nog altijd met de krapte op de arbeidsmarkt, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ruim 40 procent van de ondervraagd bedrijven ervaart het personeelstekort als voornaamste belemmering in de bedrijfsvoering. Ruim een derde (36 procent) van de ondernemers geeft aan dat de werkdruk onder het personeel is toegenomen door het personeelstekort.

Wel zijn er verschillen per ondernemingsgrootte. Zo ervaart bijna de helft (49,4 procent) van de bedrijven met 250 of meer personeelsleden een hoge werkdruk. Van de ondernemingen met 5 tot 50 werknemers kampt ‘slechts’ een kwart (26,4 procent) met een hoge werkdruk. Van deze groep kleinere bedrijven zegt bijna een derde (30 procent) ook geen arbeidstekorten te ervaren. Onder de grote ondernemingen met 250 of meer werknemers is dat nog geen vijfde (18,1 procent).

Zie ook:

Hoe de arbeidsproductiviteit omhoog kan – en de krapte op de arbeidsmarkt tegengegaan

Van de 65-plussers willen er 200.000 best weer werken: mits controle over tijden én leuk werk