Driekwart werknemers wil HR-zaken zelf regelen

Medewerkers willen de regie over hun persoonlijke ontwikkeling en hun eigen HR-zaken regelen.

Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark 2016. Onderzoeksbureau TNS Nipo ondervroeg hiervoor in opdracht van Raet medewerkers, HR-managers en bestuurders uit verschillende branches naar hun mening.
Van de medewerkers is driekwart liever zelf eigenaar van zijn ontwikkelingsprogramma dan dat de werkgever dat voor hen bepaalt. Op de stelling of ze willen dat hun werkgever voor hen een ontwikkelingsprogramma opstelt, reageert maar 34% positief. 
Medewerker komt lastig in beweging
Toch worstelen organisaties nog met de mobiliteit van medewerkers en hun bereidheid om zich te ontwikkelen, concludeert het onderzoek. Volgens HR-managers en bestuurders vinden veel medewerkers het lastig om daadwerkelijk in beweging te komen. 
De waan van de dag staat hun ontwikkeling in de weg en veranderende omstandigheden vragen steeds om nieuwe competenties. Een sleutelrol hierin zien HR-managers en bestuurders weggelegd voor leidinggevenden. Maar ook HR zelf moet in actie komen, vinden bestuurders. HR kan leidinggevenden ondersteunen met de juiste adviezen en technologie. 
Strategische personeelsplanning onvoldoende 
Bovenaan de prioriteitenlijst voor 2016 van HR-managers staat strategische personeelsplanning. 35% noemt dit als één van de drie grootste HR-prioriteiten. Ook bestuurders zien het belang hiervan in: 69% van hen vindt het zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement.
HR-managers vinden dit instrument niet alleen belangrijk, maar besteden er ook veel tijd aan. Wel zijn zij kritisch: ruim een op de vijf geeft de volwassenheid van hun strategische personeelsplanning een onvoldoende. 
De overige prioriteiten van HR-managers bevestigen dat talentmanagement hoog op de HR-agenda staat. Naast strategische personeelsplanning hechten zij veel waarde aan duurzame inzetbaarheid (33%), opleiding en ontwikkeling (31%), mobiliteit (21%) en leiderschapsontwikkeling (20%).