Drukbezochte HR Day in WTC Rotterdam in teken van werven, binden, boeien én innovatie in HR

Drukbezochte HR Day in WTC Rotterdam in teken van werven, binden, boeien én innovatie in HR
Op de HR Day 2022 in het WTC in Rotterdam zetten keynote speakers Dick Swaab en Marcel Levi de toon. Dé rode draad in de ruim 25 programmaonderdelen was de krappe arbeidsmarkt. Onder de sprekers ook Thomas Mulder van Vodafone Ziggo en Patricia Gielis van de Radboud Universiteit die hun aanpak van de structurele inzet van personeel.

“Ondanks de negatieve berichtgeving over werken de zorg, is het eigenlijk nog nooit zo goed gegaan in de biomedische wetenschap”, hield Marcel Levi zijn publiek van HR-professionals voor in de grote zaal van het WTC Rotterdam tijdens HR Day 2022 op 4 oktober. Zo zijn volgens de wetenschapper, bestuurder en internist de afgelopen decennia grote stappen gezet in de behandeling van een reeks hardnekkige ziekten zoals reuma en kanker. De levensverwachting van de nu geboren generaties is sterk gestegen: 50% kans om 100 jaar te worden. Medische wetenschappers hebben sinds 2000 meer kennis vergaard dan in de eeuw daarvoor.

“Met professionals in the lead functioneert de zorg aanzienlijk beter, gaat de werkdruk omlaag en wordt het werk aantrekkelijker”

De medische sector is volgens Levi in veel opzichten dan ook robuust, zij het sterk geplaagd door toenemende personeelstekorten. Remedie: werken in de zorg aantrekkelijker maken. Zo moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de ongunstige werktijden, de slechte werk-privébalans en het woon-werkverkeer. Maar vooral moet serieus aandacht besteed worden aan de werkdruk, die zorgverleners nu continu ervaren. Levi houdt daarom een pleidooi voor meer mentale steun voor zorgmedewerkers en meer ruimte om zelfstandig te kunnen beslissen in alle lagen van zorgorganisaties.

De coronacrisis heeft namelijk aangetoond dat de medische sector goed in staat is om op basis van eigen kennis en inzicht snel en efficiënt een grootschalige aanpak te ontwikkelen voor een totaal nieuwe situatie. De conclusie van Levi: met de “professional in the lead” zou de zorg aanzienlijk beter functioneren. Dan wordt de organisatie flexibeler, werken zorgmedewerkers prettiger en verbetert de zorg aan patiënten.

Daarvoor zouden leiders en managers in de zorg zich meer met de rol van dirigent moeten vereenzelvigen. De dirigent hoeft alleen maar voor het samenspel en de richting te zorgen. De musici weten zelf wel hoe ze moeten spelen. Een andere metafoor die Levi aanvoert voor de organisatie van de werkvloer is het totaalvoetbal dat Rinus Michels in de jaren ’60 en ’70 introduceerde en waarin spelers een minder strak omlijnde taakverdeling hebben en elkaar in bepaalde situaties gemakkelijker kunnen aanvullen en vervangen.     

Het beste beroep vinden

Ook hersenonderzoeker Dick Swaab – die de dag met zijn keynote opende – gelooft dat zelforganisatie belangrijk is. Swaab: “Het brein is zelf ook grotendeels zelforganiserend: de cellen in de hersenen leggen zelf verbindingen met elkaar aan, en verwerken informatie op de plek die daar zich het beste toe leent. Pas als er een belangrijke beslissing moet worden, komt de prefrontale cortex in actie en ‘overrulet’ het lokale beslissingen.” Zo moet dat volgens hem ook in een bedrijf gaan. Er moet een balans zijn tussen sturing van bovenaf en zelforganisatie. Laat als leidinggevende mensen vooral zelf hun werk regelen, zonder je in te laten met de details van hun werk. “Grijp slechts in wanneer er belangrijke beleidsbeslissingen genomen moeten worden.”

“Organisaties moeten vooral heel goed ‘aan de poort’ selecteren”

De boodschap van Swaab: onze aangeboren eigenschappen zijn veel krachtiger dan vaak wordt gedacht. Het betekent dat medewerkers maar zeer beperkt maakbaar zijn. Ook kunnen anderen slechts zeer beperkte invloed op hen uitoefenen. Dit alles betekent volgens Swaab dat iemand ‘het beste beroep moet zien te vinden afhankelijk van de manier waarop zijn brein tot ontwikkeling is gekomen’. En dat organisaties vooral heel goed ‘aan de poort’ moeten selecteren. Zij moeten vooral degenen die het juiste karakter hebben om bij hen te werken aannemen. En dan vooral niet al te veel de illusie hebben dat mensen die nu niet helemaal passen zich op termijn wel zullen plooien naar de bedrijfscultuur.”

Strategische personeelsplanning bij VodafoneZiggo 

Eén effectieve manier om de juiste mensen aan te nemen is het goed inrichten van de strategische personeelsplanning. Een tijdrovend traject dat zich uiteindelijk dubbel en dwars terugverdient aldus Thomas Mulder, CHRO van VodafoneZiggo. Hij gaf een gevulde zaal een klein college over de visie waarmee hij de strategische personeelsplanning van het telecombedrijf heeft opgezet.

“Je moet plannen maken, maar er tevens klaar voor zijn om die plannen aan te passen. Strategische personeelsplanning is meer een kunst dan exacte wetenschap.”

Volgens de HR-directeur kan de “Strategic Workforce Planning” niet goed of fout zijn. Het dient als een goed doordacht, degelijk onderbouwd en breed gedragen scenario voor de komende jaren dat je voortdurend zult moet bijstellen. “Waarom? Kijk naar de wereld om ons heen: de coronapandemie, de sterk stijgende krapte op de arbeidsmarkt, de plotseling opkomende inflatie, de oorlogssituatie in Oekraïne. Je moet plannen maken, maar er tevens klaar voor zijn om die plannen aan te passen. Strategische personeelsplanning is meer een kunst dan exacte wetenschap.”  

Mulder onderscheidt die kunst in drie fasen: Strategize, Operationalize en Execute. Het voor het eerst opzetten van de strategie vergt het meeste werk. Een ‘verschrikkelijke klus’, zoals hij het zelf noemt. Daarna maak je een keer per jaar een update van de strategie, wat een stuk minder bewerkelijk is omdat de basis er dan al ligt. Die jaarlijkse updates van het organisatiebrede strategisch personeelsplan zijn essentieel, omdat de toekomstige eisen aan het personeelsbestand voortdurend veranderen, bijvoorbeeld onder invloed van de maatschappelijke en economische trends maar ook van technologische ontwikkelingen in de sector en veranderende behoeften bij de klanten.

“Belangrijk onderdeel van het proces is dat wij voor het strategische personeelsplan continu in gesprek zijn met management, teams en medewerkers. De geest, de visie en de doelstellingen naar de toekomst moeten voor iedereen bekend zijn zodat dit ook meespeelt bij de beslissingen die je vandaag neemt.”

De lerende organisatie

Om aan die toekomstige eisen aan het personeelsbestand tegemoet te komen is het zaak dat medewerkers zich continu ontwikkelen. Oftewel Learning in the flow of work zoals Timo Ket van partner Rise-Up in zijn presentatie aangaf. Uit onderzoek door Gartner blijkt dat 70% van de medewerkers niet de vaardigheden beheerst die ze nodig hebben voor hun huidige baan. 

Rijkgevuld dagprogramma

Het rijkgevulde dagprogramma van de HR Day 2022 wist de deelnemers tot het laatste programmaonderdeel te boeien. Ook bij de afsluitende keynote van Marcel Levi zat de zaal vol. Eén van de bezoekers vatte de dag terugkijkend als volgt samen: “Het was echt een verademing om je na zo’n lange tijd weer eens helemaal te kunnen onderdompelen in een inhoudelijk programma speciaal voor HR-professionals.”  

Greep uit het verdere programma:

Zie ook: https://hrday.nl/