Een blauwdruk voor integraal vitaliteitsbeleid

Een goed integraal vitaliteitsbeleid zorgt voor lagere kosten en hogere productiviteit, draagt bij aan de reputatie en levert een bijdrage aan de organisatiedoelstellingen. Daarbij zijn met name vier eisen bepalend voor het succes in de praktijk.

De uitdaging voor werkgevers ligt niet alleen in de begeleiding van verzuimende medewerkers, maar met name op het gebied van preventie en duurzame inzetbaarheid. Door te investeren in de vitaliteit van medewerkers kunnen werkgevers niet alleen kosten besparen maar ook invloed uitoefenen op de inzetbaarheid. We onderscheiden hierbij vijf categorieën van vitaliteit, namelijk: fysiek, sociaal, financieel, mentaal en professioneel. 

Werkgevers moeten inzicht gaan krijgen in de individuele behoeften van medewerkers op het gebied van vitaliteit

Door breed in deze categorieën te investeren, kunnen werkgevers de vitaliteit en veerkracht van hun medewerkers bevorderen en de inzetbaarheid vergroten. Bovendien, zo blijkt uit onderzoek, wordt met investeren in vitaliteit de productiviteit verhoogd. Dit vergt echter wel een persoonlijke aanpak op medewerkersniveau.

Vitaliteitsprogramma’s afgestemd op individuele behoeften en bedrijfsdoelstellingen

Vitaliteit betekent voor iedere medewerker iets anders en verdient daarom een individuele aanpak. Het is hiervoor belangrijk dat werkgevers inzicht krijgen in de behoeften van medewerkers op het gebied van vitaliteit. Op die manier voorkomt de werkgever gezondheidsproblemen en bespaart hij kosten.

Het besef is er, nu de visie en de strategie nog. In een recent onderzoek naar veerkracht en vitaliteit noemden werkgevers de grootste problemen rondom dit thema: 

* Ontbreken van een duidelijke visie/strategie
* Het hebben van te weinig data om inzicht te verkrijgen in veerkracht en vitaliteit van medewerkers
* Het ontbreken van een gestructureerd proces
* Moeite met het aantrekken en behouden van de juiste medewerkers

Vitaliteit is van nature een complexe kwestie. Factoren als lichamelijke, mentale en financiële gezondheid, de sociale omgeving en carrièremogelijkheden zorgen ervoor dat vitaliteit per individu sterk varieert. Daarom moeten organisaties ervoor zorgen dat hun vitaliteitsbeleid & -strategie holistisch zijn en dat vitaliteitsprogramma's niet in aparte silo’s worden uitgevoerd. Om de beste resultaten te behalen met vitaliteitsprogramma's, moeten werkgevers ervoor zorgen dat: 

* er een duidelijke visie en strategie op het gebied van veerkracht en vitaliteit is
* de strategie is afgestemd op bedrijfsdoelstellingen
* er met betrouwbare en actuale data wordt gewerkt en
* het vitaliteitsprogramma belangrijke medewerkersproblemen oplost

Afstemmen op de behoeften van medewerkers

Allereerst is het belangrijk om inzicht te krijgen in de problemen die medewerkers hebben op het gebied van vitaliteit. Het negeren van signalen van de kant van de medewerker kan op de lange termijn uitdagingen voor werkgevers veroorzaken – bijvoorbeeld slecht gezondheidsgedrag en chronische medische aandoeningen. Deze manifesteren zich op verschillende manieren, waaronder een verhoogd ziekteverzuim, verminderde productiviteit, slechte financiële gezondheid en een dalende betrokkenheid. Omdat vitaliteit persoonlijk is, moeten vitaliteitsprogramma’s afgestemd worden op de individuele behoeften van medewerkers binnen organisaties.

Ons advies is om data te gebruiken om de problemen te analyseren die uniek zijn voor een organisatie. En vervolgens te zorgen voor volledige aandacht voor vier belangrijke fasen van vitaliteit: educatie en preventie, detectie en vroege interventie, toegang tot behandeling en langdurige ondersteuning. Op medewerkersprogramma’s is dus het mantra ‘voorkomen is beter dan genezen’ van toepassing.   
– Mark Witte, Head of Health & Risk Consulting Aon

Alleen doelgerichte programma’s zijn succesvol

Veel organisaties verbinden doelen aan hun vitaliteitsstrategie. Of het er nu om gaat om actief te sturen op lagere verzuimkosten of omdat gezondheid centraal staat in de bedrijfswaarden, een goed begrip van het 'waarom' achter de implementatie van een programma is cruciaal voor het behalen van succes en tastbare resultaten. Door de aanpak op het gebied van vitaliteit af te stemmen op de bedrijfsdoelstellingen op het gebied van verzuim, benefits en aantrekken en behouden van talent, kunnen bedrijven prioriteit geven aan deze aandachtsgebieden.

Communicatie is essentieel

Uit het door Aon uitgevoerde ‘Benefits and Trends Survey 2019’ blijkt dat 70% van de organisaties minder dan 5000 euro uitgeven aan het communiceren van de beschikbaar gestelde programma’s en pakketten op het gebied van benefits en gezondheid en vitaliteit. Waarschijnlijk mislukken daarom veel (vitaliteits)programma’s als gevolg van een gebrek aan communicatie terwijl de programma’s zeer waardevol en relevant zijn.

Samenvattend, het is belangrijk dat organisaties:
1. Data verzamelen om inzicht te krijgen in de behoeften en problemen van medewerkers op het gebied van vitaliteit.
2. Op basis van deze data en inzichten holistische vitaliteitsprogramma’s opstellen.
3. Deze vitaliteitsprogramma’s afstemmen op de bedrijfsdoelstellingen.
4. Meer aandacht besteden aan communicatie richting medewerkers over deze vitaliteitsprogramma’s en bedrijfsdoelstellingen.