‘Een kleine en krachtige HR, samen met de markt’

Een compacte, maar slagvaardige HR-functie. Daarvoor pleit Fred Sonneville, partner bij Kirkman Company.

Transformatie van HR naar een afdeling die 100 procent relevant is voor alle stakeholders. Klein, maar krachtig en een belang vertegenwoordigend dat echt waarde toevoegt aan het bereiken van businessdoelstellingen en resultaten. Voor die verandering van de traditionele human resources-functie pleit Fred Sonneville, al twintig jaar actief in HR-consultancy.

“Je ziet dat HR soms nog moeite heeft de eigen organisatie bij te benen. Waar het om draait, is zo goed mogelijk omgaan met het menselijk kapitaal binnen en buiten je organisatie. Om continue kwaliteit en innovatieoplossingen te kunnen leveren vanuit HR voor de steeds complexere vraagstukken van je organisatie, is een goede samenwerking met de markt cruciaal. Maar niet op de oude manier, zoals simpelweg outsourcen.”

Sonneville werkt sinds mei 2016 bij Kirkman Company, waar hij CHRO’s helpt met het oplossen van hun HR-transformatievraagstukken. Het gaat hierbij niet alleen om radicale veranderingen waarbij het bestaande overboord wordt gegooid. In de Kirkmanvisie is transformeren eerder een geleidelijk proces dan dat een complete organisatie een U-bocht maakt. Want zelfs de kleinste veranderingen vragen om het heroverwegen van principes, patronen, werkwijzen en overtuigingen.

Transformeren is volgens het bedrijf een optelsom van een voortdurend samenspel tussen verbeteren, veranderen en vernieuwen. En altijd gericht op relevantie voor alle stakeholders.

Mentale en fysieke fitheid

“Traditioneel besteden veel bedrijven en instellingen bijvoorbeeld hun salarisadministratie al uit. Helaas niet altijd even succesvol”, zegt Sonneville.

“Dat gebeurt in toenemende mate ook op andere HR-domeinen. Denk aan het bevorderen van het welzijn van mensen in de organisatie. Preventief handelen om de mentale en fysieke fitheid te verhogen, een complex vraagstuk. Samenwerken met geprofessionaliseerde partijen, dus kennis van buiten halen, kan dan het antwoord zijn.”

Maar om dit succesvol te laten werken, is simpelweg outsourcen niet de oplossing, aldus de overtuiging van Sonneville. “Ik denk dat de creatie van ecosystemen waarbij meerdere marktpartijen en de organisatie in partnership samenwerken aan het ontwikkelen en implementeren van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken dat wel is,” aldus Sonneville.

“Als je naar de human resources-functie kijkt, zie je dat die lang niet altijd de volledige focus op het oplossen van businessvraagstukken heeft. HR moet vaker bereid zijn tot echte samenwerking met marktpartijen én het realiseren van samenwerking tussen marktpartijen om zo een ecosysteem te creëren waarin echte oplossingen worden gerealiseerd voor de echte vraagstukken. Dan voeg je als HR waarde toe. Echte waarde.”

Blijven innoveren

Want door met professionals van buiten samen te werken, met experts waarbij blijven innoveren van levensbelang is, kan een complex vraagstuk als bijvoorbeeld een hoog ziekteverzuim – funest voor de productiviteit van een organisatie – worden aangepakt. Daar waar HR-afdelingen dat eerst een tijdlang intern – en niet zelden tevergeefs – proberen op te lossen. Het gaat steeds meer om voorkomen dan genezen.

‘Waarom is er een ziekmelding? Is het de cultuur die een werknemer niet past, is het gebrek aan leiderschap?’ Een complex vraagstuk dat meerdere invalshoeken vereist om echt tot oplossingen te komen.

“Er zijn bedrijven die onderzoek doen hoe het welzijn van werknemers structureel verbeterd kan worden,” aldus Sonneville. “Wellbeing: Kirkman Company zorgt dan voor samenwerking tussen zo’n organisatie en bijvoorbeeld drie verschillende marktpartijen. Met z’n vieren komen we vervolgens tot oplossingen. Dat hebben we onlangs kunnen doen voor een grote bank-verzekeraar.”

Kritische gids

In de visie van Kirkman Company staat of valt succes bij transformeren met het toepassen van vijf sleutels; sleutels die vragen om dialoog en gerichte toepassing in een organisatie. Als kritische gids voor verandering, verbetering of vernieuwing.

“Soms moet je durven te vertragen, om uiteindelijk te kunnen versnellen. Snelheid aan het begin van een transformatie zorgt vaak voor verwarring, onduidelijkheid en onbegrip later. Door even pas op de plaats te maken, ga je dingen zien die je anders zou missen, waardoor impulsieve reflexen worden voorkomen.”

Ook belangrijk: door mensen in hun hart te raken, komen ze in beweging. Zeker als ze het gevoel krijgen dat ze deel gaan uitmaken van een hoger doel van échte betekenis.

Sleutel 3 in de Kirkman Companyvisie: welke keuzes maak je om je bestemming te bereiken? Is een planmatige aanpak geschikt of past bij je transformatieopgave toch een meer ontwikkelingsgerichte aanpak?

Daarnaast vereist transformeren eigenaarschap bij de top en commitment in de gehele organisatie. Alleen dan krijg je de neuzen van iedereen in de organisatie dezelfde kant op.

Sleutel nummer 5: selecteer per fase in de transformatie de vereiste kwaliteit. Uiteindelijk zorgen mensen ervoor dat de verandering succesvol tot stand komt. Niet iemands positie, maar zijn of haar kwaliteiten op specifieke momenten in de transformatie moeten de doorslag geven wie wanneer in welk team zit.

Goed ecosysteem

Bij de transformatie van HR naar die kleine maar krachtige functie, is samenwerking met de markt een aanrader. Want zelf het wiel willen uitvinden, leidt alleen maar tot tijd- en geldverlies en laat het vertrouwen van de organisatie in HR afbrokkelen. Maak gebruik van de expertise die beschikbaar is op de markt en breng daardoor continue ‘buiten naar binnen’.

“Maar een goed werkend ecosysteem vergt zorgvuldige overweging, selectie en contractering,” zegt Sonneville. “Dan ontstaat iets heel moois. De markt als echt verlengstuk van de dienstverlening van HR.”

“Naast de problematiek van ziekteverzuim, kun je daarbij ook aan bijvoorbeeld mobiliteit, service en arbeidsbemiddeling bij boventalligheid denken,” vervolgt de Kirkman-partner. “Daarin begeleiden wij organisaties.”

“Doe je het zelf, besteed je alles uit, kies je voor samenwerking met partijen van buiten? En hoe vul je die samenwerking met de markt in, welke partijen selecteer je, hoe leg je je streven naar een echt partnership contractueel vast? Het gaat uiteindelijk om het inbouwen van meer flexibiliteit en innovatiekracht; de HR-professional als regisseur. Maar wat verstandig is, heeft natuurlijk ook met de businesscase te maken.”