1 op 10 werknemers voelt zich gediscrimineerd: om afkomst, huidskleur en nationaliteit het meest

In 2022 voelde een op de tien werknemers zich gediscrimineerd op het werk. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) en onderzoeksinstituut TNO.

Werknemers worden vooral gediscrimineerd op basis van afkomst, huidskleur en nationaliteit. 2 tot 3 procent van alle werknemers zegt hier wel eens mee te maken te hebben gehad.

Ook discriminatie op basis van leeftijd komt vaak voor. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) van het CBS en TNO, die in het laatste kwartaal van 2022 is uitgevoerd onder 61 duizend werknemers.

Werknemers tot 25 jaar zijn in 4 procent van de gevallen slachtoffer van leeftijdsdiscriminatie. Bij de groep 65-plussers gaat het om 5 procent. Daarnaast zei 4 procent van de vrouwen gediscrimineerd te worden vanwege hun geslacht. Bij de mannen was dat minder dan 1 procent.

Migranten vaker gediscrimineerd

Migranten of mensen met een migratie-achtergrond hebben relatief vaker te maken met discriminatie. Zij worden volgens het onderzoek vooral gediscrimineerd op basis van afkomst, huidskleur of nationaliteit. Met name migranten van buiten Europa zijn hier vaak slachtoffer van.

Werknemers die discriminatie ervaren op de werkvloer zijn vaker ontevreden met hun werk. Uit het onderzoek komt naar voren dat ze daardoor ook vaker verzuimen dan werknemers die niet te maken hebben met discriminatie.

Verzuim door discriminatie

Verzuimende werknemers die zich gediscrimineerd voelen, schrijven hun verzuimklachten ook vaker toe aan de werksituatie, waar ze bijvoorbeeld te maken hebben met ruzie, conflicten of grensoverschrijdend gedrag.

Bovendien ervaart een deel van de werknemers die zich op het werk gediscrimineerd voelen minder mogelijkheden voor promotie of ontwikkeling te hebben. Ook vinden ze dat ze een lagere beloning krijgen voor hetzelfde werk.

Vanwege een nieuwe onderzoeksmethode kunnen de cijfers niet worden vergeleken met voorgaande jaren.

Mensen die zich in de organisatie niet thuis voelen of worden buitengesloten vertrekken sneller, zijn minder betrokken en doen hun werk minder goed. Hoe zorg je dat inclusie deel van de organisatie wordt en iedereen daar enthousiast over is en blijft? Dit seminar zorgt ervoor dat je de kennis, inzichten en best practices krijgt die je nodig hebt om een inclusieve organisatiecultuur te bouwen en te behouden.