Een stille revolutie in werknemersbetrokkenheid

Er heeft een revolutie op de werkvloer plaatsgevonden. Werknemers staan steeds vaker op en nemen de macht van hun bazen over. Het is een unieke, subtiele revolutie – één waar de meeste organisaties geen vrede mee hebben.

Werknemers genieten nog steeds van de ongekende macht over hun werkgevers, die zij niet alleen dankzij stakingen en stiptheidsacties hebben verkregen, maar ook doordat talent en vaardigheden zo zeldzaam zijn geworden op de huidige arbeidsmarkt. Gekwalificeerde werknemers zijn aan zet en kunnen hiervan profiteren wanneer zij willen – zij kunnen een werkgever die niet aan hun verwachtingen voldoet gerust verlaten, omdat ze weten dat ze wel weer door een andere worden aangenomen.
Het is overduidelijk belangrijker dan ooit om gewaardeerde werknemers te behouden. De meeste organisaties spannen zich al in om hun personeel blij, productief en betrokken te houden. Dat is absoluut lovenswaardig. Toch laat recent onderzoek van Oracle naar de status van werknemersbetrokkenheid in West-Europa een verontrustende kloof zien tussen de ambities van de organisatie om werknemers betrokken te houden en hun vermogen om dat ook daadwerkelijk te doen.
Er heeft een revolutie op de werkvloer plaatsgevonden  
Laten we het eerst even van de positieve kant bekijken. Werkgevers begrijpen dus de voordelen van betrokken werknemers: ten minste zestig procent van de respondenten noemt een verbeterde samenwerking, operationele efficiëntie, betere bedrijfsprestaties en een verbeterde klantenservice als directe voordelen van een sterke werknemersbetrokkenheid. Dat komt overeen met de visie van werknemers op betrokkenheid, waar Oracle al onderzoek naar deed in de eerste fase van zijn Simply Talent: A Western European Perspective-onderzoek. De meerderheid van de respondenten zegt productiever te zijn en is minder geneigd op zoek te gaan naar ander werk als hij of zij zich betrokken voelt.
Tot nu toe is het eigenlijk vooral een kwestie van gezond verstand. Maar veel bedrijfseigenaren zullen het herkennen: als je de werknemersbetrokkenheid niet efficiënt kunt meten, is het ongelooflijk lastig om te weten hoe blij en productief je personeel in werkelijkheid is. En of je betrokkenheidsinitiatieven wel hun vruchten afwerpen.
Het meest recente onderzoek van Oracle toont aan dat veel bedrijven simpelweg niet in staat zijn om betrokkenheid tot in detail te meten. Meer dan twee derde (68 procent) baseert de betrokkenheid van zijn personeel nog steeds op eenvoudige jaarlijkse personeelsenquêtes. Aan de ene kant is het goed om te zien dat deze bedrijven voldoende om hun werknemers geven om te onderzoeken of zij blij zijn op het werk, maar zelfrapportage blijft een nietszeggend middel als het gaat om het zinvol meten van betrokkenheid.
Zelfrapportage blijft een nietszeggend middel als het gaat om het zinvol meten van betrokkenheid  
Voor het meten van engagement gebruikt amper een derde van de werkgevers geavanceerde data-analyses of breidt de traditionele personeelsenquête uit met data van andere bronnen – zoals anekdotische feedback. Het is dan ook niet verrassend dat werkgevers uitdagingen zien als zij de waarde van betrokkenheid voor de hele organisatie moeten aantonen. Een derde van de werkgevers vindt het lastig om de return on investment (ROI) van zijn betrokkenheidsstrategieën te meten en kwantificeren. Een even groot deel geeft toe dat het management moeite heeft de waarde ervan in te zien.
Daarom is het begrijpelijk dat veel organisaties geen volledig beeld van hun werknemersbetrokkenheid hebben en denken dat hun personeel blijer, productiever en meer betrokken is dan het in werkelijkheid is.
In een tijdperk van directe feedback en machtige werknemers moeten bedrijven een nauwkeurigere manier vinden om de status van hun personeel te monitoren en een meer proactieve aanpak vinden om met hun werknemers te communiceren. Dit begint in de directiekamer, waar HR niet alleen werknemersbetrokkenheid prioriteit moet geven maar ook een duidelijke link moet leggen met hoe het de bedrijfsprestaties ten opzichte van andere zakelijke leiders beïnvloedt.
Als de ROI van betrokkenheidsinitiatieven aan het management kan worden aangetoond, kan werknemersbetrokkenheid zelfs hoger op de bedrijfsagenda komen te staan. Als HR-afdelingen technologieën tot hun beschikking hebben – van data-analyses tot dynamische werknemersfeedbackmechanismen – hebben zij een ideale positie om dit te bereiken en kunnen zij de organisatie helpen hun meest waardevolle bezit te behouden: hun mensen.
 
Henry Barenholz, Senior Director HCM Leader Benelux & Nordics. 

Gerelateerde artikelen