Interne opleidingen lijden aan gebrekkige kwaliteit en organisatie – vooral bij corporates

Effect interne scholing lijdt onder gebrekkige kwaliteit en organisatie
Er valt nog heel wat te verbeteren aan bedrijfsscholing, vooral die van grote organisaties. Interne opleidingen schieten massaal hun doel voorbij.

Dat blijkt uit recent onderzoek onder zeshonderd ondervraagde HR- en L&D-professionals door van City & Guilds, een Engelse opleidingsorganisatie. Dat wijst uit dat interne opleidingsprogramma’s van grote werkgevers bijna allemaal (99%) flopten de afgelopen vijf jaar. Dat kwam niet omdat de opleidingen slecht van kwaliteit waren of omdat de werknemers niet wilden leren, maar omdat de planning, het ontwerp, de uitvoering en/of de evaluatie van de opleidingen haperden.

Van klassikaal naar hybride leren

Ruim de helft (54%) van respondenten gaf toe de afgelopen vijf jaar drie of meer mislukte interne leerprogramma’s te hebben meegemaakt. Het ging in de afgelopen jaren vooral mis met de overgang van klassikaal naar hybride leren, aldus de onderzoekers van City & Guilds. Ook rammelde het meten van het effect op operationele en financiële prestaties. Daarnaast beschikten organisaties over onvoldoende specialisten met interne expertise om geschikt leermateriaal te maken.

Het onderzoek is niet specifiek gehouden onder grote organisaties die ook in Nederland actief zijn. Onderzoek naar het effect van bedrijfsopleidingen is overigens wel eens gehouden in Nederland, in 2018, door Tinka van Vuren, thans hoogleraar aan de Open Universiteit. Daaruit bleek dat reguliere opleidingen niets bijdroegen aan vitaliteit en werkvermogen. Ad hoc-opleidingen hadden wel een positieve impact. Het effect van interne scholing aan employability ontbrak in het geheel.

Certificeren van interne opleidingen

Het Engelse rapport komt tot de conclusie dat organisaties goed moeten overdenken op welke aspecten ze verbeteringen willen aanbrengen, willen zij hun grote investeringen terugverdienen in hun interne opleidingsprogramma’. City & Guilds directeur David Phillips juicht de grote investeringen toe die werkgevers doen in opleiding en ontwikkeling, maar tekende ook aan dat ze goed moeten nadenken hoe ze die beter in denken te zetten.

“Door meer evaluatie in te bouwen die goed het rendement aangeeft op de investering voor opleiding”, aldus Phillips. Hij adviseert bedrijven ook om over te gaan op het certificeren van interne opleidingen. Bijna driekwart van de werkgevers biedt interne opleidingen aan zonder een bijhorend certificaat of diploma.

Als dat meer zou gebeuren, zou dat belangrijk kunnen zijn voor het aantrekken en behouden van talent, zo suggereert hij. Ook dat kan een goed effect zijn van interne opleidingen. Ongeveer een derde van de respondent gaf aan dat het aanbieden van opleidingen inderdaad een positief effect heeft op binden en boeien van mensen.

Zes aanbevelingen

Het trendrapport geeft zes aanbevelingen om het effect van interne opleidingen te verbeteren:

1. Meet de kwaliteit en effectiviteit van L&D, om te zien waar verdere ontwikkeling nodig is.

2. Stem interne scholing af op de algemene strategische doelen en de behoeften van het bedrijf.

3. Ontwerp interne digitale opleidingen dusdanig dat ze voldoen aan hoge normen en dat ze ook gemakkelijk toegankelijk en boeiend zijn.

4. Plan en beheer het aantal medewerkers dat geschoold wordt en de middelen die worden ingezet hiervoor zorgvuldig, zodat het effectief wordt.

5. Zorg dat er erkende certificaten komen voor interne opleidingen, want zo krijgen ze ook voor medewerkers meer waarde.

6. Zorg dat scholing niet alleen een centraal feestje is, maar schenk ook aandacht voor opleidingsinitiatieven van senior leidinggevenden. Zo sluit interne scholing meer aan bij vragen vanuit de organisatie.