Te weinig aandacht voor engagement

Engagement: het wordt wel belangrijk gevonden, maar er is te weinig aandacht voor.

Meer dan de helft van de medewerkers in Nederland is trots op hun werkgever en vindt een positieve werkomgeving belangrijk. Tegelijkertijd zegt meer van de helft dat de organisatie nog onvoldoende beleid heeft gemaakt rondom engagement. Wie dit oppakt binnen een organisatie en hoe is vaak niet duidelijk. Dit meldt Motivaction na onderzoek onder 1000 professionals.

Dit zijn de drie belangrijkste conclusies:

1. Ongrijpbaar maar wel belangrijk

Dat er aandacht moet zijn voor engagement binnen organisaties, daarover is men het grotendeels eens: 86% vindt aandacht voor medewerker engagement belangrijk en 68% zegt dat hun organisatie medewerker engagement belangrijk vindt. Werknemers hebben het gevoel dat de organisatie medewerker engagement minder belangrijk vindt dan zijzelf. De meeste impact op medewerker engagement heeft het bieden van een positieve werkomgeving (60%), direct gevolgd door zinvol werk (59%).

2. Concrete tools ontbreken

Meer dan de helft van de medewerkers in Nederland is trots op hun werkgever. Toch is hier nog een wereld te winnen want 34% van de ondervraagden ‘weet niet’ of hun medewerkers wel of niet trots zijn. Bijna de helft zegt dat de organisatie nog onvoldoende beleid heeft gemaakt rondom engagement. En 1 op de 3 medewerkers mist concrete tools om medewerker engagement goed op de kaart te gaan zetten.

Lees ook: Bevlogenheid, zo doe je dat?

3. Engagement heeft een eigenaar nodig

Hoewel de directie volgens de verschillende functiegroepen de meeste invloed heeft op medewerker engagement voelt iedereen zich er verantwoordelijk voor. Het is nog onduidelijk welke afdeling acties voor medewerker engagement moet initiëren. Wel wordt duidelijk dat de verantwoordelijkheid niet alleen bij de directie kan liggen. 

Bij onderwerpen als maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zien we dat het goed werkt om eigenaren toe te wijzen die deze verantwoordelijkheid op zich nemen. De auteurs zijn van mening dat ‘eigenaarschap’ een cruciale factor kan zijn om medewerker engagement te verhogen.