Europese tech-startups werven fors minder nieuw talent: lagere waarderingen en weinig beursgangen

Tech-startups en -scale-ups in Europa nemen minder nieuwe mensen aan dan een jaar eerder. Dat stelt Ravio, een compensatiemanagementplatform, op basis van een analyse op de eigen dataset die ruim 1.000 Europese techbedrijven bevat. Daaronder zo'n 250 bedrijven die in Nederland actief zijn.

Volgens het onderzoek is het wervingspercentage van tech-startups en tech-scale-ups in Europa gedaald van 60% in 2022 naar 37% in 2023. Dat betekent dat deze jonge bedrijven dus significant minder mensen aannemen.

Dat geldt zeker voor bedrijven die al in een laat stadium van financiering zitten: daar nam het wervingspercentage af van 62% naar 31%. Volgens Ravio heeft dat waarschijnlijk te maken met de lagere waarderingen op de publieke markt. Daarnaast zijn er weinig beursgangen geweest in 2023. Beide hebben als gevolg dat er weinig financieringsmogelijkheden zijn voor bedrijven die al in een later stadium zitten, waardoor ze ook geen geld hebben om te groeien of om nieuwe mensen aan te nemen, aldus Ravio.

Weinig verandering op komst

Uit het onderzoek van Ravio blijkt verder dat er de komende maanden weinig verandert. Slechts 44,8% van de bedrijven in Europa is van plan om hun personeelsbestand te laten groeien in de komende zes maanden. Onder bedrijven die nog in een vroeg financieringsstadium zitten, is dit nog veel minder. 67% van die respondenten wil in de komende zes maanden alleen nieuwe mensen aannemen om werknemers die vertrekken te vervangen.

Opvallend is dat IT-rollen wat minder getroffen lijken te worden. Het wervingspercentage voor engineering-rollen nam af van 56% in 2022 naar 32% in 2023, terwijl het wervingspercentage voor bijvoorbeeld operations daalde van 67% naar 39%.

Bedrijven die de komende zes maanden nog wel nieuwe mensen willen aannemen, geven bovendien aan dat ze vooral naar engineering-rollen zoeken (23%). Ravio stelt dat dit te verwachten is, gezien dit überhaupt de grootste beroepsklasse is in deze groep bedrijven. “Maar het kan ook suggereren dat het wervingspercentage voor engineering-rollen in de komende zes maanden weer groeit.”

Minder loonsverhogingen

Ravio merkt verder op dat de loonsverhogingen in het afgelopen jaar ook flink veranderd zijn. Tijdens de pandemie groeide techstartups enorm snel, waardoor er ook een grote behoefte aan techtalent ontstond. Het resultaat was dat er in 2022 enorme salarisverhogingen werden gegeven. Startupwerknemers konden een loonsverhoging van 8% verwachten, veel meer dan de gemiddelde standaard van 2-3% buiten de techindustrie.

Maar daar komt een einde aan. Startups houden dit jaar rekening met een verhoging van slechts 4,8% van het basissalaris van de werknemers. Dat is 40% minder dan een jaar eerder. Volgens Raymond Siems, medeoprichter en Chief Product en Chief Technology Officer van Ravio, heeft dat te maken met het huidige economische klimaat.

Tot slot merkt Ravio op dat er nog altijd sprake is van een loonkloof. Op C-niveau is dat probleem minder aanwezig. Slechts 19% van deze mensen is vrouw, maar de gemiddelde salarissen van mannen en vrouwen zijn vrijwel gelijk. Op junior posities is de loonkloof echter het hoogste: vrouwen verdienen daar 22% minder dan mannen, ook al is 41% van deze werknemers vrouw.