‘Extra loonstijging betekent vooral banenverlies’

Hoogst onverstandig vinden MKB-Nederland en VNO-NCW de stelling van De Nederlandsche Bank dat er meer loonruimte is dan gedacht.

DNB komt tot die conclusie door een nieuwe berekening van de arbeidsinkomenquote (AIQ), waarin het inkomen van zzp’ers op een andere manier wordt meegenomen. Volgens ondernemersorganisaties is de DNB-analyse echter in strijd met een eerdere studie van het Centraal Planbureau, die ook heeft gekeken naar het toegerekende inkomen van zelfstandigen. 
Anders dan DNB kwam CPB toen tot de conclusie dat de arbeidsinkomensquote volgens verschillende berekeningswijzen stabiel is. CPB wees er toen op dat de AIQ voor niet-financiële sectoren juist fors is opgelopen.
Arbeidsinkomenquote stabiel
Voor de komende jaren verwacht het CPB dat de arbeidsinkomensquote min of meer stabiel blijft. Bedrijven vertalen volgens het CPB de lichte verbetering van de winstmarge in hogere bedrijfsinvesteringen, wat weer goed is voor onze groei en werkgelegenheid.
MKB-Nederland en VNO-NCW erkennen dat de koopkracht is achtergebleven. Maar zij wijten dat aan het te grote verschil tussen de loonkosten voor de werkgever en het netto inkomen voor de werknemer. ‘Dat die wig is gegroeid is funest voor de koopkracht. Lastenverlichting is de enige route, maar dat ligt op de weg van de politiek.’

Verlies aan concurrentiekracht
Volgens ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW betekent een extra loonstijging vooral banenverlies en verlies aan concurrentiekracht. Terwijl de werkloosheid nu en de komende jaren maar mondjesmaat daalt. ‘Bovendien ligt de periode van geleide loonvorming al decennia achter ons.’
Beter concentreren op inflatie
Ook verschilt de winstgevendheid van bedrijven sterk per bedrijfstak en per onderneming. ‘Daarom zou het passend zijn als de toezichthouder zich onthoudt van dit soort normatieve uitspraken en zich in plaats daarvan concentreert op zijn belangrijkste doelstelling in ECB-verband: de inflatie verhogen.
Tot dusverre slagen de monetaire autoriteiten daar, ondanks hun zeer ruime beleid – met alle ongewenste effecten van dien -, maar niet in’, aldus de ondernemersorganisaties.

Gerelateerde artikelen