Filosoof Ruud Veltenaar: HRM wordt Human Being Management

Tijdens het aankomende CHRO Summit op 10 februari spreekt filosoof en futuroloog Ruud Veltenaar over het centrale thema VUCA en de fundamentele transformatie waar we als samenleving en maatschappij momenteel in verkeren en de impact op de HR-functie.

Volgens spreker, filosoof, en bijzonder hoogleraar ‘Leadership & Innovation’ Ruud Veltenaar leven we in een tijd van diepgaande verandering en ontwrichting en zijn we op een markeerpunt gekomen waar de wereld die we kennen eindigt. 
“De grote crises die er zijn op ecologisch, sociaal-economisch en spiritueel gebied, en de revolutie op technologische gebied die in volle gang is, zijn allemaal drivers achter een transformatie van onze beschaving naar een volgende fase. Dat dit gepaard gaat met de elementen van VUCA – volatility, uncertainty, complexity en ambiguity – is logisch, maar de kern is de transformatie zelf”, aldus Veltenaar. “Die transformatie gaat een generatie of vier tot vijf duren, voordat het echt duidelijk wordt dat er een betere wereld aan het ontstaan is, een wereld waar bijna iedereen op deze planeet naar verlangt.” 
De kern van de paradigma shift die daarvoor nodig is, legt Veltenaar als volgt uit. De focus van deze tijd ligt op rendement. Op people, planet, profit. Op ego. Op ik. Op autonomie. Op meritocratie waarin we moeten presteren. “Het is een wereld waar maximise me and bigger is better beter wordt geacht dan delen. Dit is de wereld die wij kennen sinds de industriële revolutie. Als je onafhankelijk en autonoom bent, is ons allemaal verteld, dan heb je het voor elkaar. We ontdekken nu dat dit niet zo is.” 
Impact op HR
Hoe vertalen de bovengenoemde ontwikkelingen zich in VUCA dat Veltenaar ziet als één van de manieren waarop je de transformatie kunt rangschikken? Vanuit HRM-oogpunt is VUCA te vertalen naar vier elementen die de HR-functie kan gebruiken om na te denken over hun veranderende rol in organisaties en de samenleving. Deze vier elementen heeft Veltenaar in het Engels benoemd zodat ze zijn te vatten in het acroniem VUCA. Het zijn:
Vision: “Om met de gevolgen van de crises en technologische revolutie – tezamen volatility – om te gaan heeft de HR-functie visie nodig. Onder die visie zitten de acties en verandertrajecten die nodig zijn om die visie te realiseren.”
Understanding: “Met understanding – begrip – kunnen we omgaan met uncertainty. Die onzekerheid is er gewoon en gaat niet meer weg. Daarom moeten we er van gaan houden, want in die onzekerheid zit heel veel positieve energie verborgen. Als we onze illusionaire zekerheden kunnen loslaten – denk aan arbeidscontracten, CAO’s en vakbonden – en de onzekerheid leren begrijpen en accepteren, dan kunnen we er ook van gaan houden. Daarbij zullen we ook moeten stoppen met het stigmatiseren van falen, maar briljante mislukkingen juist moeten belonen. Het kost namelijk heel veel pogingen om te komen tot alle briljante oplossingen die we zoeken. Hier ligt een taak en verantwoordelijkheid voor HR.” 
__________________________________________________________________________

Bezoek het CHRO Forum op woensdag 10 februari bij Inn Style te Maarssen. Het CHRO Forum staat in het teken van netwerken, uitdagingen bespreken en uitgedaagd worden rondom het thema ‘The role of HR in a VUCA World’. Het forum is een perfecte gelegenheid om uw collega’s te ontmoeten en nieuwe kennis op te doen die u helpt bij het optimaliseren en realiseren van een succesvolle HR strategie. Naast Ruud Veltenaar zullen ook Douglas Baillie (CHRO Unilever) en René van den Berg (Luitenant-Kolonel, Ministerie van Defensie) spreken.  Schrijf u nu in.
__________________________________________________________________________ 
 
Clarity: “Omgaan met complexiteit kunnen we doen door duidelijkheid te verschaffen over wat er moet gebeuren.” 
Agility: “Ambiguity staat voor de misinterpretatie van veel dingen om ons heen en de vele twijfels die er bestaan. Hier kunnen organisaties op reageren met agility – wendbaarheid.” 
“Dit andere acroniem VUCA hang ik op aan de paradigma shift die we nodig hebben in de huidige transformatie”, aldus Veltenaar. “In het huidige paradigma heet dit nog Human Resource Management. Dat suggereert dat mensen resources zijn. De transformatie van de wereld vraagt om de transformatie van HRM naar HBM – Human Being Management. Bij HBM heeft HR het niet meer over duurzame inzetbaarheid, want dat gaat over het optimaal profiteren van iemands potentieel en capaciteiten binnen de bedrijfsgrenzen. Maar nu de levensduur van bedrijven scherp daalt en de levensduur van mensen toeneemt, zien mensen straks minimaal tien bedrijven gedurende hun loopbaan. We zullen onszelf meerdere keren moeten uitvinden tijdens het leven en terug moeten naar het leercentrum van de toekomst, om opnieuw van nut te kunnen zijn voor de samenleving.”