FNV: ingrijpen op werkklimaat VWS nog altijd noodzakelijk – ‘signalen schokkend’

Ambtenaren hebben bij vakbond FNV aangegeven de vragenlijst van VWS niet te vertrouwen, zegt de FNV in reactie op het medewerkersonderzoek.

Door: Wouter Boonstra

Secretaris-generaal Siebe Riedstra van het ministerie van VWS ‘vergat’ te vermelden dat de signalen van medewerkers zo verontrustend waren dat er bij het ministerie afgelopen dinsdag nog speciale afspraken zijn gemaakt over een onafhankelijke integriteitscommissie, stelt FNV-bestuurder Yntse Koenen in een eerste reactie op het eigen onderzoek van het ministerie dat 24 april verscheen.

Hoewel de FNV heeft nog geen inzage heeft gekregen in het onderzoek zegt de vakbond ingrijpen nog altijd noodzakelijk te vinden. De hoeveelheid én de ernst van de signalen vanuit het ministerie zijn nog altijd schokkend, aldus FNV-vicevoorzitter Kitty Jong. “Hoe je beide onderzoeken ook interpreteert: het gaat hier om vele honderden mensen, medewerkers en ex-medewerkers, die in beide enquêtes hebben laten weten zich onveilig te voelen of te hebben gevoeld binnen het ministerie. Specifiek op drie afdelingen. Dat kan en mag het ministerie niet onder het tapijt vegen.”

Confronterend

Uit het medewerkersonderzoek van het ministerie, waaraan driekwart (4600) van de medewerkers meedeed, bleek dat acht op de tien medewerkers op het ministerie zich op het werk sociaal veilig zegt te voelen, 8 procent voelt zich niet sociaal veilig en 10 procent staat er neutraal in. Gemiddeld 5 procent zegt zelf ervaring te hebben gehad met een ongewenste omgangsvorm op het werk en 7 procent zegt hiervan getuige te zijn geweest.

In een schriftelijke reactie zei Riedstra verder te kijken dan naar ‘alleen de procentuele uitkomsten’. Dat medewerkers zich ‘verspreid over het hele concern’ zich onveilig voelen noemde hij ‘confronterend’. “Dit vraagt onze volle aandacht.’”

“VWS-ambtenaren waren vooral bang dat hun reacties herleidbaar zijn naar hun persoon”

Volgens Yntse Koenen, bestuurder Rijk bij de FNV, wijst erop dat Riedstra ‘vergeet’ te vermelden dat de signalen zo verontrustend waren dat er bij VWS dinsdag nog speciale afspraken zijn gemaakt over een onafhankelijke integriteitscommissie. “In de nieuwe cao-rijk zijn inmiddels afspraken over een rijksbrede integriteitscommissie opgenomen, maar die is er nog niet. Juist omdat de signalen bij VWS zo verontrustend zijn is er speciáál voor dit ministerie afgesproken dat er een tijdelijke onafhankelijke commissie komt voor VWS nog vóór de rijksbrede commissie het levenslicht ziet. Hiervoor zullen wij mensen van statuur, gezag en reputatie selecteren. Dat is niet voor niks.”

Maatregelen noodzakelijk

De FNV heeft woensdag 24 april 2024 haar handtekening gezet onder de nieuwe cao-rijk, waar leden onlangs massaal vóór stemden, waarin is opgenomen dat ambtenaren buiten het eigen ministerie via een ‘calamiteitenprocedure’ melding kunnen doen van integriteitssituaties die werkgerelateerd zijn.

Volgens Koenen zijn de signalen die de FNV nog altijd krijgt ‘verontrustend’. Een deel van de medewerkers heeft bij de vakbond aangegeven de vragenlijst van VWS niet te vertrouwen. ‘Ze waren vooral bang dat hun reacties herleidbaar zijn naar hun persoon. Ook is duidelijk dat het op sommige afdelingen nog altijd behoorlijk mis is. Maatregelen zijn noodzakelijk anders blijft deze cultuur daar bestaan.’

Bron: redactie Binnenlands Bestuur