Fors stijgend personeelstekort zorgsector tot 2027

Nieuw onderzoek voorspelt dat zorgwerkgevers tot 2027 met sterk groeiende personeelstekorten blijven kampen.

De verwachting is dat de vraag naar medisch en verzorgend personeel in de medische sectoren als gevolg van verschillende trends flink zal stijgen, met zo’n 220 duizend personen in 2022 en met 390 duizend personen in 2027. Dat blijkt uit onderzoek van SEO Economisch Onderzoek.

Daling aantal werkenden in de zorg  

De afgelopen jaren is het totaal aantal werkenden in medische en verzorgende beroepen in het medisch domein gedaald. In de periode van 2013 tot en met 2017 van 770 duizend naar 750 duizend personen. In die periode zijn 130 duizend personen uitgestroomd, terwijl er 110 duizend werkenden instroomden. Het aantal vacatures eind 2018 was 20 duizend. 

De onderzoekers baseren hun conclusies op vier scenario’s die zij hebben opgesteld voor de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. De onderzoekers hebben daarbij rekening gehouden met twee kernonzekerheden. 

Innovatie in de zorg versus gezonder oud worden  

De eerste is de mate waarin technologische ontwikkelingen het productieproces in de zorg gaan versnellen, de tweede is de mate waarin de toename van de gezonde levensjaren zich gaat ontwikkelen. 

Gezien het onzekere verloop van de beide kernonzekerheden, zouden werkgevers en beleidsmakers volgens de onderzoekers met alle scenario’s rekening moeten houden om voldoende voorbereid te zijn op de uiteindelijke ontwikkelingen. 

Meer opleiden, minder uitstroom 

Om in de toekomst aan de vraag naar zorg te kunnen voldoen zal in elk geval de instroom vanuit de opleiding moeten toenemen en de uitstroom moeten afnemen, aldus de onderzoekers.