Gebrek aan doorgroeikansen en jong talent in ziekenhuizen

Er dreigt een verstoorde leeftijdsbalans onder ziekenhuispersoneel en een tekort aan gespecialiseerd personeel en verpleegkundigen, meldt FNV Zorg & Welzijn.

Een derde van de medewerkers in de ziekenhuissector vindt dat er verhoudingsgewijs teveel ouder personeel is. Het probleem speelt vooral op de Spoedeisende hulp (SEH), Intensive Care (IC) en in de laboratoria. Dit blijkt uit de meest recente zorgbarometer van Totta Research in opdracht van FNV, onder 2.760 ziekenhuiswerknemers, verspreid over het hele land.

‘Wij willen met de werkgevers afspraken maken over een generatiepact’, zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. ‘Ouderen gaan dan een aantal uur per week minder werken, waardoor 2500 jongeren kunnen instromen in de ziekenhuisbranche. Daarmee behouden we specialistische kennis en kunnen we met gebruik van deze kennis de instromers laten doorstromen naar banen waarop hard mensen nodig zijn.’    

Helft noemt salaris als reden om de zorg te verlaten

Merlijn noemt het schokkend dat 6 op de 10 werknemers tussen de 25 en 34 jaar oud wel eens een baan buiten de zorg overweegt. ‘Nooit eerder hebben we zo’n hoog percentage gezien.’

Van deze leeftijdsgroep geeft de helft het salaris aan als reden om de zorg te verlaten. Daarnaast noemt een derde ook de hoge werkdruk, een betere werk/privé-balans en een nieuwe uitdaging als mogelijke redenen.

Het zouden vooral de HBO-opgeleide medewerkers zijn, die op een MBO-functie instromen, die ontevreden zijn. Ze blijven te lang hangen in een baan onder hun opleidingsniveau. ‘Omdat er onvoldoende kansen zijn om sneller door te ontwikkelen in een functie die past bij hun opleidingsniveau en de daarbij behorende salariëring.’

Tekort aan gespecialiseerd personeel

Verder vindt 67 procent van de verpleegkundigen dat er onvoldoende verpleegkundigen in huis zijn om de patiënten goede zorg te kunnen bieden. 27 procent van alle respondenten geeft ook aan dat er te weinig specialistische kennis op de afdeling is.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn net van start gegaan. Ruim 190.000 werknemers vallen onder deze cao. FNV Zorg & Welzijn wil afspraken maken over de genoemde onderwerpen.