“Geef vakbonden rol bij doorstart bedrijf”

CNV Vakmensen roept op om de wetgeving rondom faillissementen te herzien. De vakbeweging wil dat vakbonden inspraakrecht krijgen tijdens een doorstart van een failliet bedrijf. Hiermee moet volgens CNV Vakmensen voorkomen worden dat betrokken werknemers aan de kant worden geschoven.

De oproep van de vakbond is ingegeven door recente faillissementen onder retailers. Deze faillissementsgolf brengt in de ogen van Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen,  een “ijskoude sanering” met zich mee. Bij een doorstart zouden oudere en enthousiaste werknemers ingeruild worden voor goedkope uitzendkrachten en jonge werknemers. 
Fortuin roept daarom op om de faillissementswetgeving aan te passen “om erger te voorkomen”. “En dat zou heel goed kunnen kunnen door de rol van vakbonden in faillissementen wettelijk vast te leggen. Met een verplichting voor de curator om keuze van overnamekandidaten voor te leggen aan vakbonden vóórdat deze ten uitvoer wordt gebracht”, stelt Fortuin. Dit zou de uitkomst voor werknemers ‘gunstiger’ moeten maken. “Zij wordt in ieder geval transparanter”, aldus de vakbondsvoorzitter. 
Pre-packconstructie
Twee jaar geleden drong CNV Vakmensen ook aan op een wijziging van de faillissementswetgeving. Deze was toen gericht op precieze scheiding tussen failisssement en bedrijfsovername via een pre-packconstructie. In zo’n constructie wordt voor een mogelijk faillissement een beoogd curator aangewezen. Een ondernemer kan dan met deze ‘stille bewindvoerder’ maatregelen voorbereiden om een snelle doorstart mogelijk te maken. Volgens CNV Vakmensen is er ook in deze constructie sprake van “het voorsorteren van werknemers”, omdat bepaald zou worden wie er wel of niet mee mag naar de nieuwe onderneming. Een wetsvoorstel over de ‘pre-packfase’ ligt momenteel in de Tweede Kamer.